FÖRSTÅR DU HUNDSPRÅK?

FÖRSTÅR DU HUNDSPRÅK?
FÖRSTÅR DU HUNDSPRÅK?

Hundar talar inte människospråk, men de kommunicerar med fler än 100 signaler som vi hundägare måste försöka förstå om vi vill komma närmare våra hundars tankar och känslor. Fortsätt läsa och lär dig det grundläggande hundspråket. 

DIN HUND TALAR MED HELA KROPPEN

Medan människors kroppsspråk är ett komplement till det talade språket är det tvärt om för hundar. Därför är det viktigt att du lär dig tolka din hunds signaler – de flesta beteendeproblem beror nämligen på feltolkningar av hundens språk. Nedan kommer vi att hjälpa dig att bättre förstå vad det är din hund berättar för dig. Det finns en enorm mängd kunskap om hundens kroppsspråk och mimik, men vi har sammanställt en del av den viktigaste nedan. 

SVANSEN 

Uttrycket ”att sticka svansen mellan benen” har definitivt sitt ursprung i verkligheten – om din hund gör detta är den rädd eller känner sig hotad. Svansen berättar mycket om din hunds humör, men man måste studera hunden noga för att inte feltolka svansens signaler. En viftande svans kan mycket väl betyda att hunden är glad eller förväntansfull, men om den viftande svansen är styv och darrande är hunden på sin vakt och känner sig hotad. En bra tumregel: Hög svansföring signalerar överlägsenhet, låg svansföring signalerar underlägsenhet. 

PÄLSEN

Om din hund reser ragg är det i allmänhet ett tecken på att den är aggressiv och otrygg. Det kan vara i samband med att den utvärderar mötet med en främmande hund. I allmänhet kombineras rest ragg med andra kroppsliga uttryck, som skällande eller framåtböjd överkropp.

MUNNEN 

Om din hund vrider upp mungiporna och visar tänderna är detta oftast ett tecken på hotfullt beteende. Dock ska man vara uppmärksam på att enstaka raser har lärt sig att le. Men du kan sannolikt se andra signaler på om din hund är på gott humör eller inte. En glad hund kommer att ha smala ögon, vickande kropp och mjuk, viftande svans. Om din hund slickar sig om munnen och/eller smackar är detta ett tecken på att den är tillmötesgående och vänlig. Testa att härma din hunds signaler för att visa den detsamma. 

ÖRONEN

Öronen säger liksom svansen mycket om din hunds humör. Men även här varierar betydelsen och man måste spendera mycket tid med hunden för att kunna avläsa dem korrekt. Som utgångspunkt är resta öron ett tecken på nyfikenhet – din hund kan ex. ha fått syn på något spännande i trädgården. Bakåtriktade öron är i allmänhet ett tecken på otrygghet och rädsla, men kan även signalera vänlighet. Framåtriktade öron betyder oftast överlägsenhet. 

SIDOVRIDNING AV HUVUDET

Om din hund vrider huvudet åt sidan eller bort är detta ett tecken på att den vill trappa ner en konflikt – ex. i mötet med en främmande hund när ni är ute på promenad. Med huvudvridningen berättar den att den inte utgör något hot. 

ÖGONEN

Stora, stirrande ögon är ett uttryck för att hunden har kontroll över situationen. Smala och undvikande ögon däremot betyder att den känner sig osäker. Det samma gäller för blinkande ögon. Om hunden försöker undvika ögonkontakt ska du inte försöka etablera det. 

LÄR DIG HUNDSPRÅK OCH SLIPP MISSFÖRSTÅND

Vi vill alla förstås och kommuniceras till med vänlighet – och det gäller även din hund. Men ofta gör vi det helt motsatta utan att vara medvetna om det. Följande situation från vardagen, som du säkert känner igen, ger dig en förståelse för hur viktigt det är att kommunicera på din hunds villkor och på ett ”språk” den förstår:

EXEMPEL PÅ HUNDSPRÅK: ”KOPPLET PÅ FÖR PROMENAD” 

Felaktigt hundspråk/vanligt människospråk

Du går direkt fram till hunden (hotfullt för den). Du står vänd mot den och bockar dig ner (hotfullt för den) eller sträcker fram händerna (hotfullt för den) för att sätta på den kopplet. Hunden backar kanske och du sträcker dig mot den – du har kanske blivit irriterad, medan hunden bara har försökt undvika ditt hotfulla beteende. Du menade väl, men sättet du gjorde det på missförstods av din hund. 

Riktigt hundspråk 

Du kallar på hunden och går lugnt emot den. Om du går emot den ska du förflytta dig i en lätt båge den sista metern, samtidigt som du smackar vänligt och undviker ögonkontakt med den. En halv meter innan du når hunden sätter du dig på huk med sidan mot hunden och låter den komma till dig. Gärna med en godbit i handen. Se till att ni båda tittar i samma riktning när du sätter på den kopplet/selen och att dina händer närmar sig hundens huvud bakifrån. 

En ömsesidig förståelse mellan dig och din hund stärker ert förhållande och känslan av att vara bästa vänner. Lycka till med hundspråket! 

Vill du bli bättre på att förstå din hund? Läs då också “7 tecken på att ditt husdjur älskar dig”.