HUR GAMMAL ÄR MIN HUND EGENTLIGEN?

Hur gammal är min hund egentligen?
Hur gammal är min hund egentligen?

När en människa är 45 år gammal är vederbörande varken yngre eller äldre än 45. Med det är inte lika fixerat hos hundar, eftersom hundens "mänskliga ålder" varierar beroende på dess ras. Som utgångspunkt säger man att små hundar snabbare blir vuxna än stora. Lär dig mer om din hunds ålder här.

TVÅ LIKA GAMLA HUNDAR ÄR INTE NÖDVÄNDIGTVIS LIKA GAMLA

Ofta säger man att ett hundår motsvarar sju människoår. Men det är inte helt korrekt. Hunden är ca 8 år i människoår när den är ett halvt år i hundår, men det gäller bara stora hundar. Små hundar åldras ännu snabbare, men gemensamt för alla raser är att samtliga är seniorer vid ca 50 människoår. I tabellerna nedan kan du se det omvända – hur gammal din hund är i människoår.  
 

SMÅ RASER (UNDER 15 KG)

Hundens ålder Människoår
1/2 15
1 20
1,5 24
2 28
3 32
4 36
5 40
6 44
7 48
8 52
9 56
10 60
11 64
12 68
13 72

 

MELLANSTORA RASER (15 - 45 KG)

Hundens ålder Människoår
1/5 10
1 18
1,5 21
2 27
3 33
4 39
5 45
6 51
7 57
8 63
9 69
10 75
11 80
12 85
13 90

 

STORA RASER (ÖVER 45 KG) 

Hundens ålder Människoålder
1/5 8
1 14
1,5 18
2 22
3 31
4 40
5 49
6 58
7 67
8 76
9 85
10 94
11 100

 

SKÄM BORT DIN UNGA, GAMLA, STORA ELLER LILLA HUND

Oavsett ålder och ras kommer din hund att älska hemgjorda godbitar – och det finns alltid skäl till sådana.

Här hittar du ett läckert och otroligt enkelt recept.