FÖRSTÅR DU KATTSPRÅK?

Förstår du kattspråk?
Förstår du kattspråk?

Det är en stor fördel att kunna avläsa sin katts humör, så att man vet hur – eller om – man ska närma sig den. På så sätt undviker man missförstånd och får ett närmare förhållande till sin katt. Fortsätt läsa för en mycket bättre förståelse av vad katten “säger”. 

LÄR DIG FÖRSTÅ DIN KATTS SIGNALER 

Katters språk är inte lika detaljerat som hundars. Hunden är ett flockdjur och katter det som kallas solitära jägare. Det innebär att katten inte är beroende av andra individer och därmed inte har samma behov av att uttrycka sig. Man säger ofta att “katten går sina egna vägar” och det är definitivt sant, men det ska inte tolkas som att katten är asocial. Den kommunicerar en hel del – det svåra är att tolka dess signaler. 

EN SVANS – MÅNGA UTTRYCK

Man kan inte förstå katten genom att fokusera på enskilda ljud eller rörelser. De olika kroppsdelarna och ljuden ingår i en helhet som du kommer att lära dig förstå i takt med att du spenderar tid med din katt. Nedan har vi sammanfattat en lista över kattens många sätt att utrycka sig på via svansen, öronen, ögonen och de ljud den avger. 

VAD UTTRYCKER DIN KATT MED SVANSEN?

 • Svansen rakt upp, svanstippen böjd: Neutral katt.
 • Svansen rakt upp utan böjning: En hälsning som inbjuder till och tillåter kontakt. Ofta följd av en strykning. 
 • Svansen ut åt sidan: Sexuellt beteende från en villig honkatt.
 • Svansen rör sig lätt från sida till sida: Katten har eventuellt fått ögonen på ett jaktbyte.
 • Tunga viftningar: Lätt irritation. Samtidigt fräser kan signalera ett anstående angrepp.
 • Svansen buskig och böjd: Katten står med krökt rygg och går från att vara aggressiv till att vara försvarande. Ses ofta hos ungkatter när de möter en hund.
 • Svansen buskig och rakt ner: Inledande angrepp. 
 • Svansen nedåt och krökt runt kroppen: Nöjd katt som mår bra. 

 

VAD UTTRYCKER DIN KATT MED ÖRONEN? 

Du kan avläsa din katts humör genom att känna igen dessa tre öronställningar: 

 • Öronen står rakt upp (neutral ställning): Signalerar avslappning, välmående och nöjdhet. Om det finns en tendens till framåtlutning är katten sannolikt uppmärksam eller nyfiken. 
 • Öronen vrids utåt och är uppresta: Katten är självsäker och möjligen redo för angrepp. 
 • Öronen är sammanpressade så att de är helt platta och ligger nära in på huvudet: Signalerar osäkerhet och rädsla, eventuell försvarsposition med möjlighet för angrepp. 

 

VAD UTTRYCKER DIN KATT MED ÖGONEN?

Katten kan uppvisa samma beteende oavsett om den är rädd eller redo för angrepp. Men pupillerna avslöjar kattens avsikter: 

 • Pupillerna är utvidgade: Katten är rädd och osäker. Ses även vid upphetsning och angrepp under lek. 
 • Pupillerna är små och tunna: Katten fokuserar på att initiera ett angrepp. 
 • Pupillerna är normala: Katten är inte i konflikt. 

 

VAD UTTRYCKER DIN KATT MED SINA LJUD?

 • Jamande: En önskan om mer mat, vatten eller kel. Det kan även vara en hälsning. Utdraget jamande kan innebära att katten inte mår bra, men det är mer ovanligt. 
 • Spinnande: Innebär att katten är nöjd och mår bra. Det kan även vara ett uttryck för lugnande när den är rädd, men det är ovanligt. 
 • Fräsande: Katten är rädd och fräser som försvar. Detta ska tolkas som en varning om att man ska hålla sig borta. 
 • Ylande: Upplevs hos enstaka kattraser som siameser samt hos honkatter som inte är kastrerade. Kan vara ett rop på hjälp om din katt ex. är instängd eller skadad. 

Lycka till med kattspråket!

Vill du lära dig förstå din katt bättre? Läs då också “7 tecken på att ditt husdjur älskar dig”.