VACCINATION = OMTANKE OM DIN EGEN OCH ANDRAS HUND

Vaccination = ta hand om dina egna och andras hundar
Vaccination = ta hand om dina egna och andras hundar

Hundar i Sverige vaccineras främst mot valpsjuka, parvovirus, HCC (smittsam leverinflammation) och kennelhosta. Men man kan även vaccinera sin hund mot rabies och leptospiros och borrelios. Observera att olika hundar behöver olika grader av vaccinationsskydd beroende på aktivitet och levnadssätt. Prata med din veterinär om vilka vaccinationer som är lämpliga för just din hund.

Valpar

Om hundmamman blir regelbundet vaccinerad kommer hon att överföra skyddande antikroppar till sina ungar de första veckorna efter födseln. Det finns olika vaccinationsstrategier men om valparna ska ha kontakt med andra hundar, rekommenderas vaccination redan från åtta veckor. Annars är det vanligt att vaccinera mellan 12 och 16 veckors ålder. Prata med din veterinär om vilken vaccinationsstrategi din hund har behov av.

Vuxna hundar

Vuxna hundar måste regelbundet vaccineras mot de vanligaste hundsjukdomarna. Normalt revaccinerar man en gång om året. Prata med din veterinär så kan ni tillsammans komma fram till vilket vaccinationsprogram som passar din hund utifrån faktorer som vad hunden används till och vilka miljöer den rör sig i.

VALPSJUKA

Valpsjuka är en livshotande sjukdom som kan drabba hundar i alla åldrar men är vanligast hos just unga hundar och valpar. Valpsjuka smittar genom luften eller via kontakt med smittade djur. Ägare kan också föra med sig smittan hem via skor och kläder, ifall de varit i kontakt med en smittad hund. Smittan är ganska ovanlig i Sverige pga. vaccination. Viruset kan inte smitta människor men däremot kan mink, räv, iller och säl vara bärare av viruset.

 • Hög feber
 • Diarré och vätskebrist
 • Tappad aptit
 • Kräkningar
 • Rinnande ögon och nos.
 • Hosta/bronkit/lunginflammation

Hunden kan efter några veckor börja uppvisa neurologiska symtom som:

 • Kramper
 • Förlamning
 • Ljuskänslighet
 • Förändrat beteende

Det finns ingen behandling mot valpsjuka. Veterinären kan behandla symtom och sekundära bakteriella infektioner men inte bota själva sjukdomen. Tyvärr är prognosen för hundar med valpsjuka inte särskilt god och ofta leder sjukdomen till döden på grund av skador på nervsystemet. Därför är det viktigt att vaccinera hunden regelbundet.

PARVOVIRUS

Parvovirus är ett virus som sprider sig snabbt och kan påverka hundar i alla åldrar, även om valpar drabbas hårdast. Om parvovirus en gång fått fäste i en omgivning, t. ex. en kennel, så är det mycket svårt att bli av med det. Viruset smittar via avföring och innan hunden själv uppvisat några symtom. Det sker regelbundet små lokala utbrott av parvovirus men på grund av den goda vaccinationsstatusen hos våra hundar, begränsas sådana utbrott snabbt. Viruset smittar inte till människor.

Symtom:

 • Nedstämdhet
 • Kräkningar
 • Vattnig och/eller blodig diarré
 • Vätskeförlust

Diarré uppträder först 1-2 dygn efter sjukdomsutbrottet, varför hundarna kan hinna smitta andra hundar innan sjukdomen uppdagas. Det är viktigt att hunden behandlas så fort som möjligt eftersom det förbättrar prognosen. Överlever hunden de första dagarna finns det en möjlighet att hunden blir frisk igen och slipper men. Speciellt valpar och svaga djur drabbas hårt av viruset och sannolikheten för överlevnad är liten. Det finns inget direkt botemedel mot parvovirus. Behandlingen går ut på att stoppa diarréerna och se till att hunden inte drabbas av uttorkning och bakteriella infektioner.

HCC – SMITTSAM LEVERINFLAMMATION

HCC (hepatitis contagiosa canis) angriper hundens lever och slemhinnor. Sjukdomen sprids via direktkontakt med smittad hund eller indirekt kontakt via matskålar, avföring eller leksaker. Hundar som haft HCC kan också utsöndra viruset med urinen i upp till ett år efter att symtomen försvunnit. Viruset smittar inte människor.

Symtom:

 • Hög feber
 • Ökad törst
 • Rinnande ögon och nos
 • Mörk urin

Hos valpar kan sjukdomsförloppet vara väldigt snabbt och valpen kan dö inom bara några dygn. Vuxna hundar tillfrisknar däremot vanligtvis inom 5-10 dagar. Om hunden överlever de första dagarna med behandling är prognosen god.

KENNELHOSTA (PARAINFLUENSAVIRUS)

I cirka 80 % av fallen framkallar parainfluensaviruset kennelhosta. I de resterande fallen framkallas det av andra virusinfektioner som det inte går att vaccinera mot. Kennelhosta är inte livshotande men för små valpar och försvagade hundar kan viruset ändå vara dödligt. Viruset är luftburet och smittar via hundens hostningar.

Symtom:

 • Hostanfall
 • Kräkningsförsök
 • Feber
 • Dålig aptit

Hostan är mycket karakteristisk. Den är torr och det förekommer sällan någon slemproduktion. Hunden kan bli väldigt utmattad av den konstanta hostan som kan pågå i flera veckor innan den försvunnit helt. Det finns ingen behandling mot kennelhosta, däremot kan din veterinär skriva ut läkemedel som kan lindra symtomen.

RABIES (VATTUSKRÄCK)

Rabies är en oerhört allvarlig sjukdom som kan drabba alla däggdjur, inklusive människor. Rabies är utbredd i de flesta delar av världen men de nordiska länderna betraktas som rabiesfria även om rabiesvirus hittats hos fladdermöss. Sjukdomen sprids från djur till djur via saliv, ofta efter ett bett. Viruset angriper nervsystemet men det kan ta månader från det att djuret smittats till att sjukdomen bryter ut.

 

Symtom:

 

Första stadiet:

 • Djuret förändrar sitt beteende och drar sig undan från människor • Intensiv klåda i huvudet

 Andra stadiet:

 • Djuret är mycket aggressivt och biter ofta, varvid smittan kan föras vidare

 Tredje stadiet:

 • Ansiktsförlamning
 • Ökad salivproduktion vilket ger upphov till den karakteristiska fradgan runt munnen
 • Förlamningen sprider sig till hela kroppen och hunden avlider

Djur som man tror har rabies ska isoleras och, om sjukdomen bekräftas, avlivas. När hundar och katter ska resa utomlands krävs det att de vaccinerats mot rabies minst 21 dagar innan avresa. Reglerna kan variera beroende på vilket land du ska resa till. Det är djurägarens ansvar att sätta sig in i gällande regler för resmålet.

LEPTOSPIROS

Leptospiros är en bakteriesjukdom som är allmänt förekommande hos möss och råttor och sprids från djur till djur via urin. Det finns flera olika typer av sjukdomen. Bakterierna trivs i vatten och därför kan smittan överföras via vattenpölar och översvämmade kloaker med mera. Sjukdomen kan bli akut eller kronisk.

 

Symptom:

 

Akut leptospiros:

 • Hög feber
 • Blödningar
 • Ökad törst
 • Svårigheter att gå pga muskelvärk
 • Oftast snabb dödlig utgång

 Kronisk leptospiros:

 • Ospecifik feber
 • Långsamt tilltagande lever- och njurskador
 • Sällan dödlig vid behandling
 • Avlivning rekommenderas om hunden kommer att vara kronisk smittbärare

Leptospiros kan överföras till människor och kan vara livshotande. Det är därför viktigt att kontakta din djurläkare om du misstänker att din hund är smittad.

HERPESVIRUS HOS HUND

Herpes är ett mycket smittsamt virus som är vanligt förekommande hos hundar. Nyligen genomförda studier visar att cirka 80 % av alla hundar är smittade. Herpesvirus kan överföras vid nos-mot-nos-kontakt samt vid parning, dräktighet och valpning. Hos vuxna hundar ger herpesviruset sällan några symtom, men för nyfödda valpar kan infektionen vara dödlig. Om en tik har svårt att bli dräktig, drabbas av missfall eller om hennes valpar dör inom de första veckorna efter valpningen kan herpesviruset vara orsaken. Det är nu möjligt att vaccinera mot herpesvirus. Vaccinet gör att valparna har ett skydd den första kritiska tiden efter födseln. Tiken bör vaccineras två gånger under varje dräktighet, första gången i samband med parning och sedan igen 1-2 veckor före valpningen.

BORRELIA

Spridare av borreliabakterien är fästingar tillhörande Ixodes-familjen, vilka är vanligt förekommande i Norden. Mellan 15 och 20 % av alla fästingar bär på borrelia och varje gång de biter en hund finns en risk att bakterien överförs till hunden. En hund som är smittad med borrelia kan uppvisa olika symtom:

 

Akuta symtom:

 • Hälta
 • Feber
 • Nedstämdhet

Kroniska symtom:

 • Vandrande hälta
 • Nedsatt njurfunktion
 • I sällsynta fall, neurologiska symtom

Borrelia kan behandlas med antibiotika men vissa hundar bär på sjukdomen hela livet. För att undvika att hundar smittas med såväl borrelia som andra fästingburna sjukdomar, är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder, bland annat genom att använda medel mot fästingar.