VACCINATION = OMTANKE OM DIN EGEN OCH ANDRAS KATT

Vaccination = omtanke om dina egna och andras katter
Vaccination = omtanke om dina egna och andras katter

För att katten ska få ett så friskt och långt liv som möjligt är det viktigt att den vaccineras både som kattunge och under resten av livet. Såväl inne- som utekatter behöver vaccineras. För även om katten inte själv kommer i kontakt med andra katter eller miljöer där andra katter rör sig, kan vi människor föra med oss smittor hem via skor och kläder.

Om en kattmamma blir regelbundet vaccinerad kommer hon överföra skyddande antikroppar till sina ungar via modersmjölken. Dessa antikroppar skyddar ungen under dess första levnadsveckor. Vid 8-16 veckors ålder ska kattungen grundvaccineras. En grundvaccinering hos en kattunge består av minst två vaccinationer som ges med fyra veckors mellanrum. Därefter ska katten vaccineras regelbundet resten av livet. En katt som ska vaccineras måste vara frisk och kry. Om katten är sjuk kommer vaccinet inte att få önskad effekt och katten kommer inte att ha ett fullgott skydd fram till nästa vaccination. Det kan därför vara en god idé att avmaska katten innan det är dags att vaccinera. Det finns vaccin med olika kombinationer av skydd mot olika typer av kattsjukdomar. Tala med din veterinär om vilket vaccinationsprogram just din katt har behov av för att kunna leva ett långt och friskt liv.

KATTSNUVEKOMPLEXET

Det finns flera orsaker till ögon- och övre luftvägsinfektioner hos katt, som går under beteckningen kattsnuva:

Kattens herpesvirus:
Herpesvirus (felint rinotrakeitvirus, FRV) är vanligt i kattpopulationen. Vaccinering reducerar symptomen, men hindrar inte infektion. Smittan sprids via direktkontakt och via kroppsvätskor och sekret, t.ex. nysningar och hosta. De flesta katter tillfrisknar på 1-2 veckor utan behandling, men särskilt kattungar kan bli allvarligt påverkade och i sällsynta fall kan infektionen leda till döden.

Symtom:

 • Feber
 • Aptitlöshet
 • Rinnande ögon och nos
 • Sår i munslemhinnan och ögoninflammation.

Efter utläkt infektion finns viruset kvar i ett vilostadium i kroppen och kan bryta ut vid olika situationer av stress. Katten kan då sprida smitta utan att själv uppvisa symptom.

Felint calicivirus (FCV):
Är ett litet virus som vanligen orsakar infektioner i de övre luftvägarna. Smittvägarna är
desamma som för herpes, via kroppsutsöndringar och smittade redskap. Calicivirus är otroligt smittsamt katter emellan.

Symtom:

 • Problem med övre luftvägarna som nysningar och rinnande nos.
 • Sår i munslemhinnan. Virus kan orsaka kronisk tandköttsinflammation (gingivit).
 • Övergående hälta.

Det finns många olika stammar av calicivirus. Stammarna muterar och förändrar sig över tid precis som det gör hos de influensavirus som brukar drabba oss människor. Därför är det viktigt att man får ett vaccin som nyligen uppdaterats. Det har på senare tid även dykt upp nya allvarligare former av calici med hög dödlighet, beroende på virusets stora förmåga att mutera. Dessa virulenta stammar har ännu inte observerats i norden men just därför är det viktigt att katten får ett uppdaterat vaccin som ger optimalt skydd.

Kattens klamydia
Är en bakterie som lever och förökar sig inne i kattens celler. Klamydia smittar framför allt via direktkontakt med ögonsekret.

Symtom:

 • Inflammation i ögats bindhinna (konjunktivit)
 • Rinnande ögon och nos.

Kattungar drabbas värre än vuxna. På katterier, där smittrycket är högt, kan klamydia vara ett stort problem varför man rekommenderar klamydia-vaccinering. Katter som däremot inte befinner sig i en miljö med högt smittryck behöver inte nödvändigtvis vaccineras.


KATTPEST

Kattpest orsakas av ett parvovirus (felint panleukopenivirus, FPV) som är synnerligen motståndskraftigt och kan leva utanför värddjuret i månader. Kattpest är allmänt förekommande i Sverige och alla katter (även innekatter) kan smittas eftersom viruset kan följa med på kläder, skor, burar och liknande. Viruset smittar främst via avföring men även från saliv och urin.

Symtom:

 • Hög feber
 • Slöhet
 • Aptitlöshet
 • Kräkningar och diarré

Sjukdomen kan vara dödlig. Kattungar är mest känsliga för viruset medan äldre katter inte behöver drabbas lika hårt.
 

RABIES

Rabies är en dödlig virussjukdom som kan smitta till människa. Efter en inledande feber blir katten orolig och irriterad. Symptomen tilltar och djuret dör i kramper eller förlamning. Rabies smittar i regel genom saliven vid ett bett från ett smittat djur, och inkubationstiden kan variera från någon vecka till upp mot ett år.

Rabies förekommer inte i Sverige, men katter som skall resa utomlands måste vaccineras mot sjukdomen för att få komma in i Sverige igen. Ta i god tid reda på de bestämmelser som gäller för det land/de länder som skall besökas, eftersom de kan variera trots det gemensamma regelverket.