BESVÄRANDE SMITTO SPRIDARE; FÄSTINGAR, LÖSS, LOPPOR OCH MASKAR

Parasiter är inte bara besvärande för din hund eller katt – de kan även överföra allvarliga sjukdomar. Fästingar kan t.ex. ge upphov till hundmalaria, borrelia och fästingfeber, loppor kan orsaka allergi och bandmask och löss kan orsaka inflammation och sårbildning. Det finns alltså många goda skäl till att välja ett snabbverkande parasitmedel. Läs mer om parasiter på denna sida.

Two Paragraphs
Fästingar

Fästingar

Antalet fästingburna sjukdomar i Europa ökar. Eftersom fästingen kan leva i upp till 3 år och suger blod i flera stadier i sin utveckling är risken stor att smittor överförs från ett värddjur till ett annat. Detta gör fästingen till världens näst värsta smittspridare, endast överträffad av malariamyggan.

Loppor

Loppor

Milda vintrar, varma somrar och välisolerade hus med centralvärme gör att lopporna trivs året om. Lopporna är cirka 1 - 3 mm långa och sätter sig gärna på djurets ländrygg. De är orangebruna i färgen och har långa bakben som de använder för att hoppa. En honloppa kan lägga 50 ägg om dagen i katt- eller hundpälsen – och när hunden eller katten får loppor får även hemmet det.

Two Paragraphs
Löss

LÖSS

Löss irriterar både hundar och katter och smittar vid direkt kontakt. Om djuren får löss så sker det oftast under vinterhalvåret. Lössen är brungula, cirka 1 - 2,5 mm långa och lägger ägg som klistrar sig fast i pälsen. De rör sig långsamt och trivs bäst i ansiktet eller på halsen, utom räckhåll för hunden eller katten.

Maskar

MASKAR

Endoparasiter är vanligtvis olika typer av maskar som lever i djurets tarmar. Eftersom fler och fler människor reser med sina hundar, eller importerar husdjur från andra länder, tar sig fler och fler exotiska endoparasiter in i Sverige – och vissa av dem är mycket farliga, som till exempel hjärtmasken Dirofilaria immitis.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

KAN JAG BLI SJUK EFTER FÄSTING- ELLER LOPPBETT?

Alla stick eller bett kan orsaka irritation och inflammation. Men en eventuell överföring av infektioner till dig eller ditt djur är ännu farligare. Ex. kan borreliabakterien överföras genom fästingar, i allmänhet när fästingen sugit blod i 24-72 timmar. Därför är det viktigt att fästingar avlägsnas så snabbt som möjligt.

I VILKA OMRÅDEN/REGIONER FÖREKOMMER FÄSTINGAR?

Fästingar förekommer främst i skogen och ängsområden med hög vegetation. Där ligger de på lur i det höga gräset eller i buskage och väntar på sina offer. Men man hittar dem också i stadsparker och i privata trädgårdar – de kan hittas överallt där deras naturliga värdar lever: Möss, fåglar, harar, rävar och rådjur.

VAD HÄNDER OM MITT DJUR ÄTER EN DÖD PARASIT?

Det är ovanligt att djuret skadas nämnvärt av dem, men loppor kan innehålla utvecklingsstadier av bandmask. Om djuret sväljer en sådan loppa kan ett bandmaskangrepp utvecklas. Därför är det viktigt att djur som drabbats av loppor även behandlas mot bandmask.