Fästingar

Sjukdomar, livscykel och bekämpning.

Världens näst största spridare av smittsamma sjukdomar

Antalet fästingburna sjukdomar i Europa ökar. De senaste 20 årens globala transport av husdjur och ett generellt varmare klimat har varit en viktig del i denna utveckling. Eftersom fästingen kan leva i upp till 3 år och suger blod i flera stadier i sin utveckling är risken att smitta överförs från ett värddjur till ett annat. Detta gör fästingen till världens näst värsta smittspridare, endast överträffad av malariamyggan.

Ixodes ricinus är den vanligaste fästingen i Europa.

Lär känna dina fästingar

Den traditionella – Vanlig fästing

Den vanliga fästingen föredrar miljön i skogar och hög vegetation där det är en högre luftfuktighet. Den vanliga fästingen känner man igen på kroppens mörka färger och ryggens mörka, runda form. Den vanliga fästingen kan bära på bakterien borrelia.

Den nya – Brokiga hundfästingen

Den brokiga hundfästingen kan man känna igen på dess mönster av ljusa teckningar på kroppen. Den brokiga hundfästingen är större än den vanliga fästingen och kan bära på parasiten Babesia canis som också kallas för hundmalaria.

Fästingen trivs bäst i områden med hög vegetation och kan växa till 200 gånger sin vikt.

Mars till oktober

Högsäsong för de vanligaste fästingarna.

Men det finns ofta stora regionala skillnader, där nivån beror på vegetation, luftfuktighet, förekomst av värddjur och temperatur. De trivs bäst i mer än 75 % luftfuktighet och i temperaturer mellan 7 och 30 grader, men kan överleva i ända ner till 5 minusgrader.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Fästingens livscykel

Ägg

Den vuxna honan lägger upp till 4000 ägg på marken i fuktig vegetation och dör därefter. Äggen kläcks efter 1 - 3 månader.

Larver

Larven väntar på ett värddjur att suga blod från. En blodmåltid kan vara i några dagar eller – om den lämnas ostörd – i upp till en vecka.

Nymf

Nymfen behöver blod för sin fortsatta utveckling. Den har inga ögon men kan känna värmen och koldioxidutsöndringen från sina offer. När nymfen ätit färdigt väntar den i gräset på att växa till sig och bli en vuxen fästing.

Vuxen fästing

Fästingen är nu könsmogen. Honan parar sig och söker efter ett nytt värddjur för att få sin sista blodmåltid. Utan blodet kan honan inte lägga några ägg.

Detta ska du inte göra om ditt husdjur har en fästing

Det är naturligtvis viktigt att du ta bort en fästing så fort du upptäcker den. Det finns dock ytterligare några saker du måste tänka på i samband med borttagning av fästingar. Nedan hittar du en lista över sådant du inte ska göra när du ta bort en fästing.

  • Försök inte mosa eller klämma en fästing. Detta kan nämligen resultera i att den tömmer sitt maginnehåll på sin värd, vilket får risken för överföring av smitta att öka.
  • Försök inte mosa eller klämma en fästing. Detta kan nämligen resultera i att den tömmer sitt maginnehåll på sin värd, vilket får risken för överföring av smitta att öka.
  • Använd inte fett, olja eller smör för att försöka ta bort fästingen. Det kan få den att tömma sitt maginnehåll på värden.
  • Försök inte att bränna fästingen med en tändsticka eller liknande, eftersom detta kan resultera i att fästingen tömmer sitt maginnehåll.

SJUKDOMAR SOM KAN ÖVERFÖRAS AV FÄSTINGAR

Borrelia

Orsakas av bakterien Borrelia burgdorferi och överförs främst av fästingen Ixodes ricinus. Några symtom på borrelia är feber, aptitlöshet, slöhet och hälta. Sjukdomen är ovanlig – färre än 5 % av de hundar som testas positivt för borreliaantikroppar utvecklar sjukdomen och den har aldrig diagnostiserats på katt.

Anaplasmos

Utbredd över hela Europa och kallas även "fästingfeber". Anaplasmos ger upphov till förkylningsliknande symtom som ledvärk och feber.

TBE (Tick Borne Encephalitis)

Fästingöverfört virus som ger upphov till hjärnhinneinflammationsliknande symtom hos människor. Det har även konstaterats fall hos hundar med symtom som hög feber, nedstämdhet och kräkningar. Även dödsfall har förekommit.

Så behandlar man mot fästingar

Påbörja behandlingen så fort de första fästingarna upptäcks. Frontline är effektiv mot fästingar i upp till 4 veckor på hundar och katter. Var dock noga med att inte behandla oftare än var fjärde vecka.

En komplett guide

Så tar du bort fästingar från ditt husdjur

Steg 1: Lugna ditt husdjur och håll det under kontroll. När du är redo att ta bort fästingen från din hund eller katt är det mycket viktigt att ditt husdjur är lugnt och avslappnat. De kan lätt känna på sig att något är på väg att hända och bli nervösa. Låt därför hunden eller katten vänja sig vid fästingbortagaren och att den rör vid deras päls och bete dig som att det är en helt vanligt dag med lite kli.
Steg 2: Ta din fästingborttagare och ta bort fästingen med två enkla steg. 1. Dela pälsen runt fästingen så att du lätt kan komma åt den. 2. Skjut in fästingborttagaren mot huden och tag i fästingen så att du har ett bra grepp och rotera sakta medsols samtidigt som du drar försiktigt. Försök att få ut hela fästingen, men om en del blir kvar i huden kan du låta det vara. Kroppen stöter oftast bort den själv.
Steg 3: Döda fästingen. Du kan döda fästingen genom att lägga den i en behållare med hushållssprit eller desinfektionssprit eller helt enkelt kasta den i toaletten och spola.
Steg 4: Rengör området där fästingen satt. Här behöver du klorhexidin för att göra rent där fästingen satt. Använd aldrig sprit eller liknande.
Steg 5: Belöna ditt husdjur. Se till att belöna ditt husdjur med godis och kärlek när fästingen är borttagen för att associera upplevelsen med någonting positivt.
Steg 6: Håll ett öga på såret. Håll sen koll på såret över ett par dagar så att det inte blir rött eller svullet. Det kan vara ett sjukdomstecken.

Andra parasiter