Fästingar - Den viktigaste faktakunskapen

Fästingarna har kommit för att stanna. De är en plåga för oss och våra husdjur, och de kan överföra flera sjukdomar, av vilka vissa är livshotande. Här har vi sammanställt fakta om fästingar och försökt besvara de flesta av de frågor du kan tänkas ha om dessa irriterande fästingar.

Hur behandlar jag fästingar?
Hur behandlar jag fästingar?

Fästing och skogsfästing – vad är skillnaden?

När vi pratar om fästingar menar vi oftast skogsfästingar, även kallad vanlig fästing, eftersom den har ökat explosionsartat i antal och är den i särklass vanligaste fästingen i Norden. Globalt finns det mer än 900 olika arter, av vilka minst 20 arter har påträffats i Sverige. Fästingen påminner mer om en spindel än en insekt. Fästingar är nämligen ett spindeldjur och är alltså besläktade med spindlar. Fästingens habitat varierar något beroende på arten, men generellt gäller att fästingar älskar fukt och hatar uttorkning. Skogsfästingen lever främst i lövskogar och andra platser med skugga och fukt. De sitter vanligtvis i högt gräs och väntar på att en värd ska passera, t.ex. ett rådjur, en människa eller kanske en hund. Om du tar med din hund på en promenad i naturen är det mycket troligt att både du och din hund kommer hem med en fästing.

Fästingen har fyra livsstadier: ägg, larv, nymf och vuxen. För att fästingen ska kunna utveckla sig från larv till nymf, från nymf till vuxen och för att den vuxna fästingen ska kunna lägga ägg behöver den i samtliga fall ett blodmål, som den får från sina värddjur. Det innebär att en fästing behöver mellan 2 och 3 blodmål under sin livstid. Det första blodmålet får fästingen vanligtvis från mindre djur som hare, ekorre eller kanske en fågel. De två sista får den oftast från rådjur, hundar eller till och med från människor. Faktum är att fästingen har registrerats på 100 olika djurarter här i landet. När de vuxna fästinghonorna har ätit sig mätta – ofta i loppet av 7-10 dagar – faller de av och lägger mellan 600-3 000 ägg (i regel mellan 2-3 000). Fästingens livscykel från ägg till vuxen tar ca 3 år. Det är stor skillnad på olika fästingarters livscykel – medan skogsfästingens livscykel är 3 år är brokig hundfästings livscykel bara 2-3 månader.

Så ser du skillnad på fästingar och skinnbaggar

Fästingar förväxlas ofta med skinnbaggar, men det är helt fel. En skinnbagge är en insekt som mest påminner om en liten skalbagge. De lever inte av blod utan av växtsaft. Fästingen är normalt 2 millimeter stor (ungefär som ett knappnålshuvud) när den inte har sugit blod, men skinnbaggen kan vara betydligt större. Fästingen är besläktad med spindeln och har åtta ben. Skinnbaggen är en insekt och har därför bara sex ben, och därför kan man lätt att se skillnad på de två djuren. När fästingen är full av blod kan den bli upp till 1 cm stor. Då har den förökat sin vikt upp till 300 gånger. Efterhand som klimatet blir varmare sprider sig de olika fästingarterna längre norrut, och skogsfästingen har fått ett enormt utbredningsområde. I Danmark bor ingen längre än sex kilometer från fästingens habitat, och man kan hitta fästingen mindre än 115 kilometer från polcirkeln. Idag kan du även lätt stöta på fästingen i din trädgård, eftersom fästingar ”reser” med vilda fåglar

Så ser du skillnad på myggbett och fästingbett

Du kan lätt se skillnad på myggbett och fästingbett. Först och främst orsakar fästingbett inte (genast) klåda och irriterad hud, vilket är fallet med myggbett eller andra insektsbett. När myggan biter injicerar den ett protein i huden som motverkar att blodet koagulerar. Det är denna process som orsakar den hudirritation som vi förknippar med myggbett. Med fästingar är det annorlunda, eftersom saliven innehåller ett ämne som dämpar hudirritationerna. Ur fästingens perspektiv är detta mycket smart, eftersom det innebär att man inte så lätt upptäcker fästingen när den får sitt blodmål. Det är en av de största skillnaderna mellan myggbett och fästingbett.

Oftast är det först när man tar bort fästingen eller den själv släpper taget som huden blir röd, svullen och kliar. Myggbett visar sig på huden som små rodnande ”bulor” som kliar och irriterar huden. Ett fästingbett (där fästingen har överfört borrelia) kan se ut som en måltavla med en röd mittpunkt och en röd ring runt den.

Fästingbettets utseende – hur ser ett fästingbett ut?

Det första tecknet på att du, din hund eller katt har fått ett fästingbett kan visa sig som ett litet märke på huden. Det kan vara rätt svårt att upptäcka eftersom fästingar är väldigt små innan de suger sig fulla med blod. När fästingen suger blod växer den och blir synligare och du kan se både kroppen och huvudet. Precis som fästingen helst lever på varma och fuktiga platser, så biter fästingen sig helst fast på fuktiga ställen på kroppen där huden är tunnare, såsom exempelvis armhålor och skrev. När fästingen biter utsöndrar den också ett ämne som bedövar värden, vilket gör att fästingen kan sitta kvar och suga blod utan att bli upptäckt.

Fästingbett ger vanligtvis inte vätskande sår som andra insektsbett. Fästingen biter inte heller flera gånger utan bara en gång. Det tar oftast cirka 48 timmar för fästingen att överföra bakterier till dig eller din hund, men vissa virus kan överföras direkt när fästingen biter. När det gäller bakterier och parasiter har eventuellt lite tid på dig att kontrollera din kropp och hundens eller kattens päls. Om du inte upptäcker fästingen kan den sitta och suga blod i upp till 14 dagar innan den trillar av. Om fästingen bär på sjukdomen borrelia får du sannolikt ett rött utslag på huden som har samma form som en måltavla runt bettet och är ungefär lika stort som en femkrona. ”Måltavlan” kan vara upp till 30 centimeter i diameter med en rodnande mittpunkt. Utslaget ses oftast tydligt 1-4 veckor efter det att fästingen har överfört infektionen. I vissa fall kan utslagen klia och svida. Om du får ett sådant utslag ska du kontakta din läkare. 5-5-regeln kan hjälpa dig komma ihåg att du behöver uppsöka läkare. Om du fem dagar efter ett fästingbett får ett utslag som är fem centimeter stort eller mer, ska du uppsöka läkare. Risken är stor att det rör sig om en borreliainfektion.

Fästingar på hundar – farligt eller ofarligt?

Eftersom de flesta hundar är aktiva och springer omkring i skogar och grönområden finns det stor risk att de får fästingar på sig. Även om många fästingbett är ofarliga är det ändå en bra idé att kontrollera om din hund har fästingar eller fästingbett efter rastning. För om oturen är framme kan din hund bli sjuk. Det är inte utan anledning som många hundägare använder sökorden ”fästingbett på hundar” på nätet. Fästingar kan överföra en rad obehagliga sjukdomar till hundar (och människor), t.ex. borrelia, anaplasmos och TBE (fästingburen hjärninflammation). Mer än 20-25 % av fästingarna i Skandinavien bär på en eller flera sjukdomar som kan överföras till djur och människor.

Fästingbett på katter - Vad ska jag vara uppmärksam på?

Det är viktigt att kontrollera om en fästing har bitit sig fast på din katt. Fästingar biter sig normalt fast på samma ställen som på hundar, dvs. i ansiktet, på halsen, öronen, tassarna och benen. När katten bär med sig fästingarna hem kan fästingarna (precis som hos hundar) även överföras till människor om de ännu inte har bitit sig fast, med alla de obehag som ett infekterat fästingbett för med sig.

Varför är fästingbett farliga? Varför ska jag oroa mig för fästingar och fästingbett?

Ett fästingbett är inte farligt i sig. De flesta fästingbett är bara irriterande men ofarliga. Fästingar kan emellertid bära på och överföra mycket allvarliga sjukdomar. Sjukdomar som till exempel borrelia, anaplasmos, tularemi (harpest) och TBE. Mer än 20-25 % av fästingarna i Skandinavien bär på en eller flera sjukdomar som kan smitta djur och människor.

Sjukdomar som fästingen kan orsaka hos husdjuret
Sjukdomar som fästingen kan orsaka hos husdjuret

Sjukdomar som fästingar kan sprida till husdjur

Många fästingar bär på sjukdomar och bakterier, som kan spridas till våra husdjur.

I de allra flesta fall händer det inte så mycket när ett husdjur blir bitet av en fästing. När fästingen har slutat suga blod uppstår en liten inflammatorisk reaktion, som vanligtvis går över av sig själv. Om en del av fästingen sitter kvar i såret bör du däremot hålla området under uppsikt. I vissa fall kan den inflammatoriska reaktionen bli värre och då måste man uppsöka veterinär.

I vissa fall kan ditt husdjur bli infekterat med sjukdomar såsom borrelia.

De sjukdomsframkallande borreliabakterierna finns i fästingens tarm. När fästingen har sugit blod i en dag eller två aktiveras bakterierna i tarmen och de vandrar vidare till fästingens spottkörtlar. Fästingen växelvis suger blod och spottar tillbaka vätska i värddjurets sår, och när fästingen spottar överförs bakterierna till värddjurets kropp.

Katter är generellt inte känsliga för borreliabakterier och borreliose (sjukdomen som orsakas av borreliabakterien) är inte klarlagd hos katt. Däremot kan dom bära på bakterien. Generellt sett förekommer fästingburna sjukdomar inte lika ofta hos katter som hos hundar.

Symtom på borreliainfektion

Vad är borrelia?

Borrelia är en sjukdom som kan ge din hund olika symtom symtom, t.ex.:

 • Trötthet
 • Njursvikt
 • Ledvärk
 • Ändrat beteende

Infektionen sker under loppet av några dagar, men symtomen upptrader 2-18 veckor efter det att hunden har smittats. Om din hund har tecken som kan uppträda vid borreliose ska du uppsöka veterinär. Veterinären kan i vissa fall behandla med antibiotika och i dessa fall återhämtar sig hunden i regel mycket snabbt. Men det MÅSTE behandlas. Om en borreliainfektion lämnas obehandlad blir fästingar och husdjur en riktigt giftig cocktail. Om borrelian från fästingbettet inte behandlas kan hunden utveckla artrit och så småningom njursvikt. Eftersom symtomen ofta inte är specifika kan det vara svårt att ställa diagnos, men den slutliga diagnosen ställs genom laboratorieprover av hundens blod. Du kan vaccinera din hund mot fästingburen borrelia, men du bör vara medveten om att vaccinet bara skyddar mot borrelia och inte mot alla andra bakterier, parasiter och virus som fästingar kan bära på. Därför är bäst att ta det säkra före det osäkra och skaffa ett fästingförebyggande medel.

Ett klassiskt symptom på borrelia hos hundar är att de blir halta.

Sjukdomsförloppet varierar kraftigt, men det du ofta ser är hälta som kan komma och gå med eller utan behandling. Hos vissa hundar kan detta hända ett fåtal gånger, medan det hos andra kan upprepas många gånger. Djuren kan också få feber, bli nedstämda och tappa aptiten.

Diagnos kan var svårt att ställa, då många hundar kan ha varit smittade med borreliabakterien, men få blir sjuka av det. Blir dom sjuka så kan även neurologiska symtom uppträda och veterinären kan bedöma att hunden behöver en antibiotikabehandling.

Vad är anaplasmos?

Anaplasmos är en annan sjukdom som din hund kan få genom fästingbett. Det kan ta upp till fjorton dagar innan symtomen visar sig efter att din hund har smittats via fästingbett. Liksom för borrelia är symtomen på sjukdomen inte särskilt specifika och kan omfatta följande:

 • Feber
 • Slöhet
 • Stelhet
 • Hälta
 • Ömhet

I sällsynta fall kan sjukdomen också medföra:

 • Kräkningar
 • Diarré
 • Blödningar

Om din hund har dessa symtom ska du uppsöka veterinär. Veterinären kan behandla hunden med antibiotika och smärtstillande medel mot den sjukdom som hunden fått via fästingbettet. Som sagt kan det vara svårt att ställa en diagnos eftersom symtomen är så ospecifika. Och det är som sagt en bra idé att prata med din veterinär om förebyggande behandling. Det finns inget vaccin mot anaplasmos, så det handlar om att ge din hund en behandling som gör att den slipper få fästingbett. Katter kan också smittas av anaplasmos genom fästingbett, men det är mycket ovanligare att katter blir sjuka av anaplasmos än att hundar blir det. 

Liksom borreliabakterien överförs anaplasmosbakterien när fästingen suger blod, och symtomen påminner mycket om dem som uppstår vid borreliainfektion

Farligt TBE-virus – Vad är TBE?

TBE, är en mycket allvarlig sjukdom som fästingar kan överföra till både hundar och människor. Sjukdomen finns i mer än 35 länder i Europa och Asien, med särskilt hög förekomst i de baltiska länderna. Den finns i stora områden i Sverige. Symtom uppträder främst hos människor, men har även observerats hos hundar. Symtomen uppträder 1-2 veckor efter fästingbettet och liknar influensa, och symtomen försvinner igen inom ungefär en vecka. I ca 1/3 av fallen sprids viruset till hjärnan och efter en symtomfri period på ca 1 vecka uppstår symtom på hjärninflammation. Vid allvarliga symtom är sjukhusvård nödvändig. Andra allvarliga symtom som kan förekomma är t.ex.:

 • Hög feber
 • Besvär med medvetandet
 • Kramper
 • Förlamning

Personer som drabbas av dessa allvarliga symtom löper risk att utveckla permanenta symtom såsom kronisk trötthet, känslomässiga störningar och koncentrationssvårigheter.

Som med andra virussjukdomar är behandlingen rent symptomatisk. TBE överförs så snart fästingen biter, vilket innebär att man måste använda ett fästingavvisande medel för att minska risken för infektion. 

TBE överförs också när fästingen suger blod, men i detta fall kan husdjuret smittas i samma sekund som fästingen biter

Bett kan bilda hotspots

När fästingen har trillat av eller avlägsnats efter ett bett blir området runt bitsåret i regel lite rött på grund av en mindre inflammation. Det kan också svullna upp och se ut som en halv ärta. I vissa fall kan det uppstå våteksem som även kallas ”hotspots”. Hotspots är en akut inflammation som uppstår som en reaktion på att huden blir irriterad – till exempel efter ett fästingbett. Hotspots kan vara 20-30 cm i diameter eller ännu större. 

Så här ska du INTE ta bort en fästing!

Så här gör du om din hund eller katt har fästingar på sig. För det första, försök INTE gnugga fästingen mellan fingrarna för att få bort den. Denna metod avlägsnar sannolikt bara bakkroppen och lämnar kvar mundelarna i bettet. Du får inte heller smörja in fästingen och bettet med fotogen eller nagellack.

Skaffa en fästingtång

Det är alltid en bra idé att vara två om du ska plocka bort en fästing från din hund eller katt. En person kan hålla hunden eller katten lugn medan den andra tar bort fästingen. Leta igenom hundens eller kattens päls och när du har hittat fästingen: Sära på pälsen och placera fästingtången runt fästingen så nära djurets hud som möjligt. Dra ut fästingen med en rak, snabb rörelse och kontrollera om du har fått ut hela djuret eller om huvudet fortfarande sitter kvar i bettet. Det handlar alltså om att komma så nära huden som möjligt. Det är sällan en bra idé att använda fingrarna, eftersom du då riskerar att krossa fästingen och inte få ut hela fästingen. Efter att fästingen har avlägsnats bör såret rengöras med lite flytande klorhexidin.

Skydda din hund och katt med Frontline

Om du använder Frontline för din hund och katt är ditt husdjur skyddat i 4 veckor efter varje behandling. Frontline är lätt att applicera och irriterar inte dina fyrbenta vänner. Sära på pälsen mellan axelbladen och töm pipetten. Din hund och katt är skyddade mot fästingar (och loppor) i fyra veckor. Frontline kan användas för både hundar och katter, men kom ihåg att välja en Frontline-produkt som passar din katts och din hunds vikt. Frontline är ett receptfritt läkemedel och finns att köpa hos veterinärer, apotek, djuraffärer och vissa nätbutiker.

5 viktiga fakta om fästingar
5 viktiga fakta om fästingar

5 viktiga fakta om fästingar

Här är 5 fakta om fästingar som inte är så välkända men mycket viktiga.

Vår, sommar och höst. Härliga årstider med solsken och värme som ger mer tid för människor, hundar och katter att leka, vandra och utforska naturen. Tyvärr är det också årstider som innebär mer kvalitetstid med vissa av naturens läskigaste skadedjur om du inte är försiktig. Det handlar om fästingar som ofta gömmer sig i högt gräs och skogsområden. Det är viktigt att du skyddar dig själv, din familj och dina husdjur mot dem.

 

Små väsen, stora problem

Fästingar är, eller kan vara, pyttesmå, men de kan ställa till med stora problem. Förutom obehag och klåda efter bett kan de sprida sjukdomar såsom borrelia, TBE, de mer sällsynta men lika farliga babesios, tularemi och rickettsia samt många andra sjukdomar.

 

Fästingar är inte insekter

Det är sant. Fästingar är inte insekter, även om man ofta misstar dem för det. Fästingar klassificeras faktiskt som spindeldjur eller släktingar till spindlar, skorpioner och kvalster. Om du tittar noga på en fästing när du identifierar den, liknar den en spindel eftersom den har fyra par ben och saknar antenner.

 

Fästingar är små men äkta vampyrer som vill suga i sig ert blod

Fästingar kan inte överleva utan ett blodmål. Det är sant! Men de äter bara 3 måltider under hela sin livstid. Fästingarnas livscykel varierar beroende på vilken art det rör sig om. Livscykeln för den vanligaste fästingen i Sverige är mellan 2 och 5 år. Fästingar lever främst av blod från rådjur, men de kan också bita möss, små vilda djur, fåglar, hundar, katter och människor.

 

Fästingar är våghalsar

Fästingar varken hoppar eller flyger. Istället kryper de upp längs låga buskar eller grässtrån för att hitta en värd. De använder bakbenen för att hålla sig fast i växten och sträcker ut frambenen för att gripa tag i ett förbipasserande djur eller en människa. 

Fästingens måltid varar längre än hos de flesta andra djur

Till skillnad från många andra bitande småkryp är fästingar anpassade för att äta under långa tidsperioder. De borrar ner sina böjda tänder djupt i värddjurets hud, och när de får ett bra grepp och kan de äta i flera dagar. Fästingar äter normalt i 48 timmar innan de börjar överföra infektioner som borrelia. Därför bör du ta bort fästingar så fort du ser dem, oavsett om de sitter på dig, en familjemedlem eller ditt husdjur.

 

Det finns många olika fästingarter i Sverige

Skogsfästingen, också kallad vanlig fästing, är den vanligaste arten i Sverige och därför också den som har störst betydelse för sjukdomar. Det finns en annan art också som sprider sig. Det är brokig hundfästing, som liksom skogsfästingen biter hundar och katter. Brokig hundfästing sprider i andra länder exempel babesia till hundar – även känt som hundmalaria.

 

Teckna högsäsong
Teckna högsäsong

Fästingarnas högsäsong: Vår, sommar, höst och varm vinter. Fästingarna är på väg

På våren dyker de små blodsugarna upp, till stor förtret för oss människor och våra husdjur. När vädret blir varmare vill du kanske ta längre promenader med hunden, och om du har en utekatt börjar den kanske gå på längre strövtåg.

När våra husdjur vistas utomhus och temperaturen är över 5 °C trivs fästingarna. Det innebär att din hund och utekatt kan få besök av dessa objudna gäster, och därför är det en bra idé att börja behandla mot fästingar og loppor – redan innan de sätter sig fast på hunden eller katten.

När börjar fästingsäsongen?

Vanligtvis börjar fästingsäsongen i mars i Sverige, men det beror naturligtvis på väderförhållandena. Om vädret plötsligt blir mycket varmare kan fästingsäsongen komma oväntat, men om du har hittat den första fästingen på ditt husdjur är det inte för sent att behandla, eftersom Frontline och Frontect både behandlar och förebygger.

Här finns fästingarna

Du har kanske hört att fästingar främst finns i skogen, och Sveriges vanligaste fästing är också den så kallade skogsfästingen. Även om du bor i ett småhusområde där du inte är omgiven av högt gräs, skog eller buskage kan du ändå ha fästingar i närheten – de kan lätt gömma sig i din gräsmatta.

Om du bor utanför stadskärnan kanske du och ditt husdjur vistas i skogen eller promenerar på fälten längs ån. Då är du kanske mer uppmärksam på om du eller ditt husdjur angrips av fästingar, eftersom det är en naturlig miljö som fästingar trivs i. Om du bor i stan kanske du tänker att ”här finns det ju inga fästingar på flera mils avstånd”, men det stämmer tyvärr inte. Det är förvisso så att den största förekomsten av fästingar finns i skogar, buskage och högt gräs, men fästingar trivs också i parkernas och villornas gröna gräsmattor.

Fästingar finns till och med inne i stan. Så om du rastar din hund i parken riskerar du också att en fästing sätter sig på din hund. Därför rekommenderar vi att du behandlar din hund även om du och ditt husdjur bor i stan.

 

Den viktigaste kunskapen om fästingar
Den viktigaste kunskapen om fästingar

Är du redo för fästingsäsongen? Hur behandlar jag mot fästingar?

Fästingar behöver näring för att leva, och det är just därför vi kan hitta de små blodsugarna på oss själva och våra husdjur. Vi människor kan spreja oss med ett fästingmedel, till exempel Centaura spray, vilket är en bra idé om du ska vistas i ett område med fästingar. Eftersom vi inte har päls, är fästingar lite lättare att hitta i våra egna hudveck än i pälsen på våra husdjur. Utmaningen är att vissa fästingburna sjukdomar som kan få allvarliga konsekvenser för människor, till exempel TBE, överförs direkt när fästingen biter och därför är förebyggande åtgärder en bra idé så att du undviker att bli biten av fästingar.

Om du vill slippa leta efter fästingar på din hund eller katt är det en bra idé att påbörja behandlingen innan det blir varmare.

Hur upptäcker jag fästingar och loppor?

När det blir varmare väder rekommenderar vi att du börjar kontrollera pälsen på ditt husdjur dagligen för att se om det finns fästingar, såvida du inte redan har börjat med en förebyggande behandling med Frontline eller Frontect.

Det innebär att du ska finkamma pälsen på din hund eller katt – särskilt om du har ett husdjur med lång päls, och det kan ta lång tid om ditt husdjur inte vill samarbeta.

Fästingen eller fästingarna sitter direkt på djurets hud där de biter sig fast och långsamt suger upp värddjurets blod. Vid första anblicken ser de ofta ut som små vårtor, men de blir större när de får blod.

Loppor upptäcker du normalt tidigare, eftersom din hund eller katt börjar klia sig och du kan också själv få små, röda bett, eftersom loppor också biter människor under jakten på blod. Oftast hittar du minst två röda bett på rad, och ofta betydligt fler.

Slipp oroa dig och bli av med fästingar och loppor

Som djurägare kan vi skydda våra små och stora fyrbenta vänner från både fästingar och loppor – och vi ägare kan sluta oroa oss.

Med Frontect eller Frontline behandlar du din hund eller katt en gång i månaden. Produkten appliceras i droppform och droppas direkt från pipetten på djurets hud.

Vi rekommenderar att du behandlar djuret i nacken, där det inte kan komma åt att slicka bort medlet, och att du slänger pipetten när den är tom.

Hur fungerar Frontline?

Frontline dödar och förebygger fästingar och loppor på hundar och katter. Produkten finns i flera olika versioner beroende på hur mycket ditt husdjur väger och om det är en hund eller katt.

De olika viktklasserna visas tydligt på förpackningen och du kan alltid fråga våra återförsäljare om du behöver vägledning.

Du kan läsa mer om innehållet i Frontline här.

 

Sådan finder du flåter på dit kæledyr
Sådan finder du flåter på dit kæledyr

Guide: Så hittar du fästingar på ditt husdjur

Fästingsäsongen och de växlande temperaturerna ger fästingarna goda levnadsvillkor i den svenska naturen. Om du är hund- eller kattägare är det nu du ska vara extra uppmärksam på de små krypen om du vill undvika att ditt husdjur drabbas av onödig smitta och obehag. Men var biter sig fästingar oftast fast på ditt husdjur? Det kan du läsa mer om här.

Här biter fästingarna sig fast

Fästingar kan vara svåra att hitta på ditt husdjur innan de har sugit i sig stora mängder blod och vuxit sig stora. Studier som i den brittiska tidskriften Veterinary Record visar att de allra flesta fästingar sätter sig på djurets ben, hals, bröst och huvudområde, vilket omfattar ögonområdet, öronen och området runt munnen och käken/hakan. De allra flesta fästingar som undersöktes i studien var befruktade och fullgångna, redo att lägga ägg. Som hund- eller kattägare är det därför inte bara en fördel att ta bort och döda fästingar från ditt husdjur, utan det kan också bidra till att minska antalet fästingar i hela landet

Minimera risken att fästingar sprider smitta

Ju längre fästingen sitter kvar på ditt husdjur, desto större är risken att den överför sjukdomar. Läs här vad du ska tänka på om din katt eller hund redan har blivit biten av en fästing.

En viktig tumregel

Vi rekommenderar att du kontrollerar om ditt husdjur har fästingar varje dag om du inte har behandlat ditt husdjur med ett fästingavvisande medel. Det är tidskrävande men viktigt. Men det finns ett enklare alternativ som säkerställer att fästingarna inte kan överleva flera dagar på värddjuret.

Frontline bekämpar fästingar

Om du behandlar ditt husdjur med ett fästingförebyggande medel som Frontline, överlever fästingarna sällan när de har bitit sig fast på värddjuret, eftersom ämnet fipronil dödar fästingen inom 48 timmar. Det är godkänt för användning – även för katter eller hundar som är dräktiga eller digivande.

 

Skydda även din valp eller kattunge mot fästingar!

Om du har en valp eller kattunge är det en bra idé att se till att de också skyddas mot fästingar och loppor. Frontline finns för hundar och katter i olika viktklasser och Frontect för hundar i olika viktklasser. Frontect får inte användas på katter. Din valp behöver bara väga mer än 2 kg och vara mer än 8 veckor gammal innan du kan skydda den mot fästingar. För katter gäller samma antal veckor och vikten ska vara 1 kg innan de behandlas med Frontline.

Sådan fjerner du en flåt på dit kæledyr
Sådan fjerner du en flåt på dit kæledyr

Så tar du bort en fästing på ditt husdjur

Kommer du ihåg att regelbundet kontrollera pälsen på ditt husdjur så att det inte finns fästingar? Det är viktigt att veta hur man tar bort en fästing för att förhindra att den överför sjukdomsframkallande bakterier till din hund eller katt.

Vad är en fästing?

En fästing är en blodsugande parasit som kan bita sig fast på människor, hundar, katter och andra djur. Fästingen behöver färskt blod för att kunna utvecklas. Om fästingen inte upptäcks sitter den normalt kvar i 6-14 dagar innan den släpper sitt byte. Den högsta förekomsten av fästingar inträffar under fästingsäsongen från mars till den första nattfrosten på hösten. En fästing suger färskt blod relativt långsamt och det finns inte risk att en enda fästing orsakar anemi hos djuret eller människan. Däremot kan fästingar överföra ett antal sjukdomar till både djur och människor. Du bör därför undvika att få besök av dessa oinbjudna gäster.

Så här tar du bort en fästing

Om du inte har behandlat ditt husdjur med fästingförebyggande medel ska du kontrollera pälsen ofta. Om du hittar en vårtliknande, blodsugande fästing på djurets hud tar du bäst bort den med hjälp av en fästingtång. Det är en dålig idé att försöka ta bort den på andra sätt, eftersom du riskerar att fästingens huvud blir sittande i djurets hud, vilket kan utveckla sig till ett infekterat sår som måste behandlas.

När du ska ta bort en fästing på ditt husdjur är det viktigt att du gör det snabbt och effektivt.

Fästingen kan bära på flera sjukdomsframkallande organismer, inklusive bakterier, som den börjar överföra till sin värd inom 36-48 timmar efter att den börjat suga blod. Det kan till exempel vara borrelia- eller anaplasmabakterier. Därför är det viktigt att bli av med fästingen så fort som möjligt. Det är en bra idé att använda en fästingtång som du kan köpa hos veterinären eller på apoteket. Ta tag i fästingen med fästingtången ända nere runt bettstället för att säkerställa att huvudet följer med ut.

Det sägs ibland att fästingens huvud kan vandra runt i djurets kropp om du inte får bort det, men det stämmer inte. Det finns många huskurer för hur man tar bort fästingar på husdjur och sig själv, men tyvärr fungerar de inte optimalt. Du bör undvika vaselin, olja, margarin och sprit.

Om du börjar hälla sprit på det ställe där fästingen sitter, häller du det direkt i ett öppet sår. Det tycker ditt husdjur absolut inte om eftersom det gör fruktansvärt ont. Att använda vaselin, margarin eller olja är ett försök att kväva fästingen. Problemet med detta är att det tar alldeles för lång tid, om det ens fungerar. Du vill ju inte att fästingen ska sitta kvar och eventuellt sprida sjukdomsframkallande bakterier. Därför är det viktigt att använda en fästingtång och få bort fästingen ur såret direkt när du upptäcker den.

Kom ihåg att vara uppmärksam

Det är inte säkert att din hund eller katt påverkas av att ha en blodsugande fästing på huden. Symtomen på de olika sjukdomar som kan överföras är olika, men ofta inte särskilt specifika och de kan variera från djur till djur. Oftast reagerar katter mindre än hundar.

Symptom på fästingburna sjukdomar kan till exempel vara

 • Feber
 • Trötthet och muskelsmärta
 • Plötslig ostadig gång
 • Hudirritation
 • Slöhet

Om du observerar något av dessa symtom hos din hund eller katt, oavsett om du har lokaliserat fästingen eller inte, bör du söka veterinärvård.

 

Hundägare? Se upp för ängsfästingen
Hundägare? Se upp för ängsfästingen

Hundägare? Se upp för brokig hundfästing

Under de senaste åren har man i Sverige konstaterat förekomst av brokig hundfästing, som normalt inte förekommer på nordliga breddgrader. Läs här vad du bör vara uppmärksam på när det gäller brokig hundfästing – särskilt om du är hundägare.

 

Brokig hundfästing på hundar

Brokig hundfästing har kommit till Sverige. Det är visserligen inte den vanligaste fästingen, men varje år anmäls flera enstaka fall där hundägare hittar fästingen på sin hund eller upplever de symptom som kan uppstå efter ett bett.

Vad är en brokig hundfästing?

I Sverige hittar man oftast skogsfästingar, eller vanlig fästing som den också kallas. Brokig hundfästing är något större än den vanliga fästingen och kännetecknas av att den har ett mönster med ljusa markeringar på kroppen. Det kan emellertid vara svårt att se skillnad på de två fästingarterna med blotta ögat om man inte vet vad man ska titta efter.

Brokig hundfästing har påträffats återkommande i Sverige, men tidigare har det främst varit hundar som varit på semester söderut utan att ha behandlats med fästingmedel som har drabbats. Under senare tid har man funnit dessa fästingar på svenska hundar som inte har rest söderut. Det kan hända att fästingen har hamnat i Sverige genom att flyttfåglar har tagit den med sig, men det kan också hända att vi nu har fått en permanent population av brokig hundfästing i Sverige och att denna population nu sprider sig.

Var kommer fästingen från?

Brokig hundfästing kommer ursprungligen från södra Europa där klimatet är varmare året runt. Det innebär också att brokig hundfästing kan leva i öppna grönområden, medan skogsfästingen ofta föredrar skuggiga områden som skog och snår. Om du är hundägare och du inte har behandlat din hund med ett fästingmedel bör du vara extra vaksam eftersom bett från brokig hundfästing på hundar kan vara farliga.

Brokig hundfästing är lite som fästingarnas jägarsoldat. Den är oerhört tolerant mot kyla och tuffa klimat och kan överleva i -10 °C i flera månader. Den kan också överleva under vatten och en vuxen brokig hundfästing kan leva upp till 4 år utan mat.

Brokig hundfästing kan vara livsfarlig för din hund

Liksom skogsfästingen kan brokig hundfästing bära på flera sjukdomar som kan spridas till människor och djur. Den kan bland annat bära på en organism som kallas babesia. Babesia finns i en mängd olika underarter, inklusive babesia canis, som kan vara livsfarlig för din hund. Sjukdomen är också känd som ”hundmalaria” eftersom den lever i värddjurets röda blodkroppar och gradvis bryter ner dem. Den påträffas vanligen inte i Sverige, men har man rest söderut med hunden, så ska man vara uppmärksam.

Sjukdomen kan vara livshotande om din hund får akuta symtom, men kan också vara mild och förbigående. Nedan har vi sammanställt ett antal symptom på hundmalaria som du bör vara uppmärksam på.

Symptom

 • Nedsatt eller ingen aptit
 • Feber
 • Bleka slemhinnor
 • Gulsot
 • Missfärgad urin och avföring

Åk genast till en veterinär om du upptäcker ett eller flera av dessa symtom hos din hund. Veterinären kan snabbt analysera symtomen och avgöra om de orsakas av hundmalaria som sprids av brokig hundfästing. Det är mycket viktigt att sjukdomen behandlas under de första 24 timmarna.

Om hunden har smittats kan obehandlade symtom i värsta fall resultera i att hunden dör

Hur skyddar jag min hund mot brokig hundfästing?

Om du använder ett fästingförebyggande medel kan du skydda din hund mot bett från brokig hundfästing. Vår produkt Frontect skyddar också mot brokig hundfästing. Kom bara ihåg att du behöver behandla var 4:e vecka för att bibehålla effekten. Produkten skyddar även mot skogsfästingar och loppor.

Fästingarna rör sig närmare
Fästingarna rör sig närmare

Har du fästingar i trädgården?

Om du trodde att dina husdjur bara kan få fästingar i pälsen när de är ute i skogen får du tänka om. De kan finnas i din trädgård, för fästingar är på framfart. Och det rejält. Orsaken är främst två saker: Ett mildare klimat och en större rådjurspopulation.

Varning: Fästingarna kommer närmare!

Stigande temperaturer gör att fästingarnas värddjur, till exempel rådjur, sprider sig längre norrut och därmed får vi ännu fler fästingar att plocka ur pälsen på våra husdjur. Du kan hitta fästingar så långt norrut som 115 kilometer från polcirkeln. 2019 genomfördes en stor studie som visade att 73,5 % av danskarna inte bor längre än fem kilometer från ett fästingområde. I Sverige står det ännu värre till. Här bor 78,8 % av befolkningen inom en fem kilometers radie från fästingen. Denna siffra ökar. Fästingarna närmar sig därmed ditt hem och kommer in i din trädgård med gnagare, rävar och fåglar. Men hur kan du bäst skydda dina husdjur från denna sjukdomsbärande och högst ovälkomna gäst?

Så här förebygger du fästingbett

Just nu är det bästa att förebygga fästingbett med en behandling som Frontline, som du kan applicera i nacken på din katt eller hund, eller du kan använda Frontect för din hund. Det skyddar dina husdjur i minst 4 veckor. Om olyckan är framme och ditt husdjur har tagit med sig en fästing hem kan du läsa här om hur du bäst tar bort fästingen.

Källa: https://videnskab.dk/naturvidenskab/foerste-kort-over-flaater-i-skandinavien-blodsugerne-flytter-nordpaa

Så här förebygger du fästingbett

Fästingar börjar bli aktiva vid 5 °C och är som mest aktiva vid 22-25 °C. När temperaturen ligger mellan dessa två ytterpunkter kan du bekämpa fästingar (och loppor) med Frontline, som finns för både hundar och katter. Eller Frontect för hundar. Båda preparaten är verksamma mot fästingar och loppor.

Det är betydligt enklare att förebygga än att behöva kontrollera hundens eller kattens päls varje gång den har varit ute. Risken att missa en fästing är stor. Dessutom smittas nästan en femtedel av alla hundar och katter med borrelia, som kan orsaka allvarlig sjukdom hos ditt husdjur.

Det fästingavvisande medlet börjar verka efter upp till två dagar, beroende på koncentrationen. Om du har en hund på 2 kg och har gett den en pipett som passar en hund på 2-10 kg, så fungerar preparatet snabbare än om du ger 2-10 kg-pipetten till en hund på 10 kg. Om ditt husdjur ligger på gränsen mellan två pipetter är det därför bäst att använda den större pipetten för att få bästa möjliga skydd. Kom ihåg att ge ditt husdjur en ny pipett varje månad för att bibehålla skyddet.

Om en hund eller katt har blivit behandlad med en lämplig koncentration av Frontline när den angrips av en fästing, försvagas fästingen snabbt. Detsamma gäller Frontect för hundar.

Fästingen påverkas genast av preparatet som gör att den får det svårt att koordinera och verkar berusad. I vissa fall dör den och trillar av innan den hinner bita. I andra fall biter den och dör på bettstället. Om fästingen har bitit sig fast och dör på bettstället kan den sitta kvar och se ut som om den har vissnat.

Den ultimata sommarguiden för dig och ditt husdjur
Den ultimata sommarguiden för dig och ditt husdjur

Frågor & svar - Så här slipper du fästingar

Vad kan man göra för att slippa fästingar?

Håll dig och din hund eller katt ifrån ställen med högt gräs, ljung och buskage, skogar och ängar. Där finns det alltid massor av fästingar. Om du ändå befinner dig på ett sådant ställe ska du täcka huden, ha långa ärmar, långa byxben, slutna skor och stoppa in byxbenen i strumporna. Om du rastar din hund på grusade eller anlagda stigar eller på asfalt finns det vanligen färre eller inga fästingar. Ett bra tips är att ha en klädrulle i bilen eller precis innanför ytterdörren och rulla pälsen på din hund och dig själv efter promenaden. På så sätt kan du fånga upp helt nya fästingar som sitter utanpå pälsen eller kläderna.

Vad lockar till sig fästingar?

Bar hud och pälsbeklädd hud. Fästingar behöver en värd som de kan suga blod från för att få en av de tre måltiderna de behöver under sin livstid. De måste sitta direkt på huden, oavsett om det är på en människa eller ett djur. Fästingarna sitter redo i högt gräs. Om du har långa ärmar och byxben och håller dig borta från snår och gräs är risken att få fästingar mycket lägre. Om du går omkring i sommarkläder mitt i högt gräs kan du komma hem med en massa fästingar. Detsamma gäller naturligtvis för din hund eller katt om de springer omkring fritt.

Kan fästingar bita igenom kläderna?

Nej, fästingar kan inte bita igenom tyg.

Kan fästingar sitta på kläderna?

Fästingar kan sitta utanpå kläderna eller skorna, och de kan krypa – ända till kanten på din skjorta och
t-shirt, till din fotled, ärmslut eller benslut. Så se efter om du har haft din hund med i skogen eller i närheten av högt gräs eller buskage. Eller använd det praktiska rådet att ha en liten klädrulle till hands som du rullar över pälsen på din hund och dig själv efter promenaden. På så sätt kan du fånga upp helt nya fästingar som sitter utanpå pälsen eller kläderna.

Kan fästingar överleva en tvätt?

En fästing dör i tvättmaskinen, även vid en kall tvätt. Det kan den inte överleva.  

Finns det fästingar på stranden?

Nej, det gör det inte. Normalt finns det inga fästingar på stranden. Fästingar gillar inte torra, blåsiga och soliga förhållanden. 

Kan man få fästingar i hårbotten? Var sätter sig fästingar på människor?

Ja, du och dina barn kan mycket väl få fästingar i hårbotten eller bakom öronen. På djur sätter sig fästingen mellan hårstråna i pälsen direkt på huden. Detta beror på att fästingar gillar varma miljöer och tunn hud, så på människor sätter de sig ofta i knävecken, armhålorna, ljumskarna och andra liknande ställen där de också kan gömma sig. Därför bör du kontrollera hela kroppen för att se till att det inte sitter en fästing där.

 

Var lever fästingar?

Vem sätter sig fästingar på

Fästingens huvudsakliga värd är rådjur och andra hjortdjur. Men de kan också sätta sig på stort sett alla däggdjur, t.ex. våra husdjur, katter och hundar, samt rävar, igelkottar, kaniner och människor. Eftersom rådjur har så många fästingar och de därmed även finns i deras omgivning, är risken stor att du får med dig fästingar hem när du har varit ute i skog och mark. En bra tumregel är att om det finns rådjur så finns det många fästingar – även i lågt gräs.

Var trivs fästingar? Var gömmer sig fästingar?

Fästingar älskar skugga och fukt, och platser med värddjur. Skog, sly, buskage, gräs, ängar – det är där du hittar flest fästingar.

Kan fästingar leva i träd? Vilket är skogens farligaste djur?

Svaret är nej. Fästingar sitter aldrig högre än i högt gräs eller låga buskage. Fästingen är det farligaste djuret i skogen eftersom den kan överföra livsfarliga sjukdomar till hundar, katter och människor.

Var i Sverige finns det flest fästingar?

I Sverige dominerar den så kallade skogsfästingen, även kallad vanlig fästing, som finns i hela Götaland, nästan hela Svealand och även, men i mindre antal, utefter Norrlandskusten.

Hur många ägg lägger en fästinghona?

Fästingen lägger mellan 2 000 och 3 000 ägg. Honan lägger äggen på marken och de förvandlas till larver på ca 2 veckor. Brokig hundfästing, som har kommit till Sverige, lägger mer än 7 000 ägg.

Hur många gånger kan en fästing bita?

En fästing kan bita många gånger – men suger bara blod 3 gånger under sin livstid. Den har tre stadier: larv, nymf och vuxen. I varje stadium behöver den ett blodmål för att kunna gå vidare till nästa stadium. Därför försöker fästingen bita sig fast för att suga blod. Om man tar bort den innan den har börjat suga och INTE dödar den, fortsätter den att bita tills den lyckas få blod. 

Hur tar jag bort en fästing?

Kan man ta bort fästingar med en pincett?

Ja, det kan man. Men det är bättre att använda en fästingtång från veterinären eller apoteket. Med en fästingtång är det lättare att avlägsna fästingen på ett säkert sätt utan att klämma eller krossa den medan den fortfarande sitter fast. Om du klämmer fästingen medan den sitter fast, trycker du in fästingens innehåll, till exempel bakterier och infektioner, i värden – hunden, katten eller människan.

Kan en fästing lossna av sig själv?

En fästing trillar själv av när den har sugit tillräckligt med blod. Tills dess sitter den kvar. Om du tar bort en fästing och bara får bort kroppen ska du inte oroa dig. Det kan vara obehagligt när huvudet sitter kvar, men det är sällan farligt och det brukar trilla av efter ett par dagar. 

Hur dödar jag en fästing?

Hur dödar man en fästing?

Du kan enkelt döda en fästing genom att klämma ihjäl den, helst mellan hushållspapper. Du behöver en hård yta och lite kraft. Du kan också lägga den i en behållare med sprit. Eller lägga den i en tom behållare. Eller lägga den i tvättmaskinen. Fästingen dör inom 48 timmar om den är inomhus och inte har tillgång till blod.

Hur länge kan en fästing överleva inomhus?

Fästingen dör efter några dagar om den är inomhus och inte sitter på en värd och suger blod. Den kan inte överleva inomhus. Men om den har bitit sig fast på dig eller ditt husdjur kan den sitta kvar och suga blod i upp till 2 veckor. 

Vem äter fästingar? Vem äter fästingar i Sverige? Har fästingar naturliga fiender?

I Sverige har vi en del vänner i naturen som hjälper till att hålla fästingarna nere genom att helt enkelt äta upp dem, t.ex. koltrastar, sparvar, starar, dina frigående höns och många andra fåglar äter fästingar. Myror kan också döda fästingar och använda dem som föda i myrstacken, och trollsländor äter också fästingar. Alla våra amfibier, grodor, paddor och vattensalamandrar äter också fästingar.

Hur snabbt dör fästingar?

En fästing som befinner sig inomhus och inte har tillgång till blod dör inom några dagar. Om du använder Frontect för din hund eller Frontline för din katt dör fästingar som biter sig fast på djuret inom 24 timmar. Preparatet är verksamt i upp till 4 veckor.

Därför är fästingar farliga

Vad gör fästingar med människor? Varför är fästingar farliga

Problemet med fästingar är att de kan smitta dig och ditt husdjur med en av flera rätt allvarliga sjukdomar: Mest känd är bakterien borrelia, som kan orsaka borrelia. Förutom borrelia kan skogsfästingar även överföra TBE (Tick Borne Encephalitis) och anaplasmos (tidigare känd som ehrlichios).

Kan fästingar döda?

TBE-viruset, som står för centraleuropeisk hjärninflammation, är inte heller att leka med. Det kan orsaka förlamning och i värsta fall kan man dö av det. Men till skillnad från borrelia finns denna sjukdom i fästingens spottkörtlar och kan överföras direkt när den biter!

Är det farligt att bli biten av en fästing? Hur många fästingar har TBE? Hur många människor dör av fästingbett?

Nej – och ja. Ungefär 20-25 % av fästingarna bär på en eller flera sjukdomar som kan överföras till djur och människor. Lyckligtvis överförs sjukdomen oftast inte när en fästing biter. 

I de fall där smittan ändå överförs kan det vara allvarligt. Varje år får cirka 6 000 till 7 000 personer i Sverige en infektion som överförts av en fästing. Cirka 17 % av de hundar som undersöks har antikroppar mot borrelia.*
 

Vilka sjukdomar kan man få av fästingar?

Fästingar kan överföra en mängd olika sjukdomar och man upptäcker hela tiden nya. De mest välkända är:

 • Borrelia (från Borrelia-bakterien)
 • TBE (Tick Borne Encephalitis)
 • Anaplasmos (fästingfeber)
 • Tularemi (harpest)

 

Vad ska jag tänka på om jag blir biten av en fästing? Har jag fått borrelia av mitt fästingbett? Har min hund eller katt fått borrelia?

Titta efter rodnad runt fästingbettet. Eftersom symtomen på borrelia inte är särskilt specifika kan det vara svårt att ställa en diagnos, men sjukdomen är ändå mycket allvarlig. Du kan minska risken avsevärt genom att använda produkter fårn Forntline och därmed minska risken för denna och andra farliga sjukdomar.

Människor: Om ditt fästingbett utvecklar ett rött ringformat utslag, eventuellt med ett något svullet område i mitten, är det ett sannolikt tecken på en borreliainfektion. Du kan också må dåligt med feber och svullna lymfkörtlar. Både utslagen och sjukdomen kan gå över av sig själv, men du bör ändå kontakta din läkare omedelbart och söka behandling om du ser utslagen. 

Hundar: Hundens hud kan bli röd runt fästingbettet, precis som hos människor, men detta är, till skillnad hos männsikor, inte ett typiskt tecken på borrelia. Tecknen på borrelia uppträder vanligtvis 2-5 månader eller mer efter infektion genom bettet. Symtomen kan vara t.ex.:

Feber, dålig aptit, svaghet, svullna lymfkörtlar och leder samt förlamning.

Det är svårt att diagnostisera borrelia hos en hund eftersom symtomen liknar andra sjukdomar, och antikroppar i blodet kan komma från en tidigare och övergången infektion. Men sjukdomen är allvarlig för hunden och kan kräva behandling.

Katter: Precis som hundar och människor kan katter utveckla rodnad på huden efter ett fästingbett, ofta utan andra symtom. Var uppmärksam på symtom som feber, trötthet, svullna lymfkörtlar, tydlig ömhet i leder och muskler, förlamning, epileptiska anfall samt allmänna förändringar i kattens beteende, dock är sjukdomen inte helt klarlagd hos katt. Det är mycket svårt för veterinärer att med säkerhet ställa diagnosen borrelia hos en katt.

Är alla fästingar farliga? Vilka fästingar har TBE?

Nej. Det finns mer än 23 arter av blodkvalster eller fästingar i Sverige, men det är främst skogsfästingen (vanlig fästing) och i viss mån brokig hundfästing som är farliga för människor, hundar och katter. 98 % av alla fästingbett ger inte upphov till överföring av sjukdomar eller infektioner. 

Över 25 % av fästingarna bär på en eller flera sjukdomar som kan överföras till människor och djur.

TBE överförs via fästingens saliv, vilket innebär att man kan bli smittad så snart fästingen biter. TBE är tyvärr på frammarsch. I Danmark är smittan särskilt utbredd på Bornholm och Nordsjälland. Den finns i mer än 35 länder i Europa och Asien och är ett stort problem i bl.a. Sverige där den särskilt drabbar dem som vistas mycket i naturen.

Så känner du igen en fästing

Vad är farligast, skinnbagge eller fästing? Vad är skillnaden mellan en skinnbagge och en fästing? Hur kan jag se skillnaden på en skinnbagge och en fästing?

Vi har felaktigt förväxlat fästingar och skinnbaggar i många år. Till utseendet är det stor skillnad mellan skinnbaggar och fästingar. En skinnbagge är i själva verket en liten skalbagge, ungefär lika stor som en stor nyckelpiga, och den skulle aldrig drömma om att bita dig eller suga sig fast.

Skinnbaggen är helt ofarlig för människan och suger bara växtsaft. 

Fästingen är inte en insekt. Den är en parasit som tillhör gruppen spindeldjur som även omfattar spindlar, lockespindlar och skorpioner.

Fästingar biter människor, suger blod och kan överföra farliga sjukdomar såsom borrelia och TBE. 

Hur liten kan en fästing vara? Hur stor kan en fästing vara? Fästingens 3 stadier

Hur liten kan en fästing vara? Och hur stor kan den bli? Du kanske undrar om det verkligen är samma djur, eftersom fästingen ser väldigt olika ut i sina 3 livsstadier. En fästing kan vara så liten som 1 mm och upp till 1 cm stor.

En fästing kan se ut som ett litet märke på huden – den nyps lite och du kan inte borsta eller tvätta bort den. Den blir sittande och suger blod om du inte tar bort den. Det är lättare att upptäcka en vuxen fästing, särskilt om den har sugit i sig blod i små eller stora mängder

 

När finns det många fästingar?

När biter fästingarna? Fästingarnas säsonger

Fästingarna börjar komma fram när nattfrosten är över. Fästingarnas högsäsong är från maj till oktober, men fästingar kan finnas i naturen så tidigt som i mars och april. Var därför uppmärksam på fästingar när du är ute i skogen med ditt husdjur – inte bara på sommaren, utan även på våren och hösten. Läs mer om säsonger och temperaturer

Finns det fästingar på vintern? Tål fästingar frost?

Finns det fästingar på vintern? 

Man kan stöta på fästingar under större delen av året. De gömmer sig bara under frostperioder på vintern, men kommer fram när temperaturen överstiger 5°C.

 

Lär dig om livet med husdjur

Hund
Hälsa
HUNDAR SKA BADAS OCH TVÄTTAS, MEN INTE SÅ OFTA SOM DU TROR

En missuppfattning som många hundägare har är att de ska bada sin hund oftare än vad som...

Katt
Näring
CITRONOLJA OCH 19 ANDRA SAKER EN KATT INTE BÖR FÅ I SIG

Det är lätt att tro att katter kan äta allting vi äter, men sanningen är att mycket av vår mat är giftig och rent av livsfarlig för våra katter...

Hund
Semester
FJÄLLVANDRA MED HUNDEN – VÅRA 14 BÄSTA TIPS

Var kan man fjällvandra med hunden? Hur förbereder man sig? Och vad ska man tänka på?...

Hund
Hälsa
5 TIPS SOM GÖR HUNDBADET ROLIGARE

Alla hundar behöver badas ibland, men inte alls lika ofta som människor. Hur ofta just din hund...

Hund
Lärdom
BRA HUNDNAMN FÖR BÅDE HANE OCH TIK

Om du har tagit det stora beslutet att skaffa en hund är nästa stora steg att hitta ett bra...

Image
Frågor och svar
Image
Frågor och svar
Section - tablett
Hund
Tuggtabletter mot fästingar och loppor

Dessa tuggtabletter är ett enkelt, snabbverkande och effektivt medel för att behandla fästingar och loppor hos hundar i en månad.

Hund
Lärdom
SITT, LIGG, STANNA, KOM! HUNDTRÄNING FÖR BUSIGA HUNDAR

Livet med en hund som uppför sig bra är mycket lättare än motsatsen och därför kan det vara en...

Katt
Lärdom
TOPP 10-LISTA ÖVER KATTNAMN – SÅ VÄLJER DU ETT BRA KATTNAMN

Äntligen har du fått ta med dig din nya katt eller kattunge hem och nu måste du bestämma dig för...

Hund
Katt
Djurliv
7 TECKEN PÅ ATT DITT HUSDJUR ÄLSKAR DIG

Både hundar och katter är mycket kärleksfulla varelser, som ofta visar sin tillgivenhet genom att...

Hund
Djurliv
TOPP 10 JAKTHUNDAR

Jaktsäsongen är här, och det innebär att du nu kan ta med dig din fyrbente vän på nya...

Hund
Djurliv
10 POPULÄRA HUNDRASER I SVERIGE

Varför är just dessa 10 hundraser de mest populära i Sverige? Är det deras egenskaper? Deras...

Hund
Djurliv
SÅ BLIR DU AV MED HUNDHÅR I DITT HEM

Hundhår kan vara svårt att bli av med hemma. Man kan ofta få känslan av att man dammsuger...

Katt
Djurliv
DE 10 MEST ALLERGIVÄNLIGA KATTERNA

Att du har diagnostiserats med allergi behöver inte vara slutet på din dröm om att bli kattägare...

Katt
Djurliv
5 POPULÄRA KATTRASER I SVERIGE

Funderar du på att skaffa en katt? Då finns det en hel del saker du borde tänka på först. Vilken...

Djurliv
Katt
FÖRSTÅR DU KATTSPRÅK?

Det är en stor fördel att kunna avläsa sin katts humör, så att man vet hur – eller om – man ska...

Djurliv
Katt
HUR GAMMAL ÄR MIN KATT EGENTLIGEN?

Du vet naturligtvis hur många år din katt har levt, men vad motsvarar det egentligen i människoår? Här får du svaret...

Djurliv
Hund
HUR GAMMAL ÄR MIN HUND EGENTLIGEN?

När en människa är 45 år gammal är vederbörande varken yngre eller äldre än 45. Med det är inte...

Läs mer