Löss
Löss

Löss

Sjukdomar, livscykel och bekämpning.

LÖSSEN ÄR SMÅ MEN KAN LEDA TILL STORA BESVÄR

Löss irriterar både hundar och katter och smittar vid direkt kontakt. Om djuren får löss så sker det oftast under vinterhalvåret. Lössen är mycket artspecifika och varje djurart har också en egen lusart. En hundlus sprider sig därmed inte till katter och vice versa. Människor kan därför inte heller angripas av löss från hund eller katt. 

LUSENS LIVSCYKEL

Ägg
1: Ägg

Lusen lägger 200 - 300 ägg som klistras fast på värddjuret och som ser ut som små vit-gula bananer.

Nymf
2: Nymf

Ägget blir en nymf.

Vuxen lus
3: Vuxen lus

Efter 3 - 4 veckor har äggen blivit vuxna löss. Lössen lever ut hela sina liv på samma djur och är lätta att upptäcka i pälsen.

SJUKDOMAR

Löss sprider inga direkta sjukdomar eftersom de sitter på ett och samma värddjur under hela sina liv. Men de kan ändå orsaka många problem för hunden och katten. Vissa husdjur reagerar inte på dem medan andra kan få klåda, kala fläckar i pälsen, hudinflammationer eller sår.

Two Paragraphs
Är ditt husdjur skyddat?

Är ditt husdjur skyddat?

Se vårt breda sortiment för hundar och katter för snabbt och effektivt skydd mot loppor, löss och fästingar.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

VAD ÄR PÄLSLÖSS?

Pälslöss är vinglösa insekter som kan attackera våra husdjur. Till skillnad från löss suger de inte blod, utan livnär sig på hudflagor och sårsekret. Frontline dödar effektivt hund- och kattpälslöss.

VAD HÄNDER OM MITT DJUR ÄTER EN DÖD PARASIT?

Det är ovanligt att djuret skadas nämnvärt av dem, men loppor kan innehålla utvecklingsstadier av bandmask. Om djuret sväljer en sådan loppa kan ett bandmaskangrepp utvecklas. Därför är det viktigt att djur som drabbats av loppor även behandlas mot bandmask.

Läs mer om

Parasiter kan vara en olägenhet och spridare av sjukdomar. Läs mer om andra parasiter.

Three Paragraph

Fästingar

Maskar

Loppor

Kunskap om löss
Image
Frågor och svar
Image
Frågor och svar
Section - tablett
Hund
Tuggtabletter mot fästingar och loppor

Dessa tuggtabletter är ett enkelt, snabbverkande och effektivt medel för att behandla fästingar och loppor hos hundar i en månad.

Läs mer