OM MASK OCH AVMASKNING AV HUNDAR

OM MASK OCH AVMASKNING AV HUNDAR
OM MASK OCH AVMASKNING AV HUNDAR

De två vanligaste maskarterna bland hund är spolmask och bandmask.

Valpar bör avmaskas från 2 veckors ålder och sedan regelbundet varannan vecka upp till 3 månaders ålder. Unghundar får i sig många konstigheter och kan med fördel också avmaskas med jämna mellanrum. Vuxna hundar behöver däremot bara avmaskas då man misstänker infektion eller vid resa till utlandet.

SPOLMASK

Spolmaskar är gulvita och spolformade och kan bli upp till 15 cm långa. Spolmask överförs som ägg eller larver från andra hundars avföring. En tik med spolmaskinfektion kan smitta valpar i livmodern före födseln och även efter födseln när de diar. Därför utgår man ofta ifrån att valpar är smittade med spolmask från födseln.

Det är vanligt att valpar och unga hundar har spolmaskinfektion medan vuxna hundar ofta har utvecklat en viss motståndskraft.

Symtom:

 • Diarré, hosta, kräkningar
 • Avmagring trots god aptit
 • Uppsvälld buk
 • Glanslös päls
 • I sällsynta fall förekommer nervösa symtom såsom kramper, salivavsöndring och
  skakningar.
 • Spår av spolmask i avföring eller kräkning

BANDMASK

Bandmasken är platt till formen och finns i flera olika arter. Bandmaskar smittar inte från en hund till en annan utan alltid enbart via en så kallad mellanvärd. Olika bandmaskar sprids via olika mellanvärdar som till exempel gnagare, loppor och rå fisk. Vanligtvis uppvisar inte hunden några tecken på sjukdom. Dock kan vissa arter och i tillräckligt stor mängd göra en hund sjuk.

Symtom:

 • Avmagring
 • Glanslös päls
 • Ibland diarré, förstoppning och anorexi.
 • Proglyotider (risgrynsliknande) som innehåller nya ägg kan hittas i pälsen runt analöppningen eller i avföringen.

RÄVBANDMASK

Normalt sett är räven så kallad huvudvärd för denna typ av bandmask, men i sällsynta fall kan även hundar vara bärare. Hundar smittas oftast via mellanvärdar som möss och andra smågnagare som i sin tur fått smittan via rävens avföring. Obs! Varken hund eller räv uppvisar några symtom på smitta. Observera att även människor kan smittas med rävbandmask. Masken angriper levern och kan ge upphov till levertumörer. Om inte adekvat behandling sätts in kan sjukdomen få dödligt utgång.