OM MASK OCH AVMASKNING AV KATTER

OM MASK OCH AVMASKNING AV KATTER
OM MASK OCH AVMASKNING AV KATTER

De två vanligaste maskarterna bland katter är spolmask och bandmask.

Kattungar bör avmaskas från 2 veckors ålder och sedan regelbundet varannan vecka upp till 3 månaders ålder. Vuxna katter behöver däremot bara avmaskas då man misstänker infektion eller vid resa till utlandet.

SPOLMASK

Spolmaskar är gulvita och spolformade och kan bli upp till 15 cm långa. Spolmask överförs som ägg eller larver från andra katters avföring.

Det är vanligt att kattungar och unga katter har spolmaskinfektion medan vuxna katter ofta har utvecklat en viss motståndskraft.

Symtom:

  • Diarré, hosta, kräkningar
  • Avmagring trots god aptit
  • Uppsvälld buk
  • Glanslös päls
  • I sällsynta fall förekommer nervösa symtom såsom kramper, salivavsöndring och skakningar
  • Spår av spolmask i avföring eller kräkning

BANDMASK

Bandmasken är platt till formen och finns i flera olika arter. Bandmaskar smittar inte från en katt till en annan utan alltid enbart via en så kallad mellanvärd. Olika bandmaskar sprids via olika mellanvärdar som till exempel gnagare, loppor och rå fisk.

Vanligtvis uppvisar inte katten några tecken på sjukdom. Dock kan vissa arter och i tillräckligt stor mängd göra en katt sjuk.

Symtom:

  • Avmagring
  • Glanslös päls
  • Ibland diarré, förstoppning och anorexi
  • Proglyotider (risgrynsliknande) som innehåller nya ägg kan hittas i pälsen runt analöppningen eller i avföringen