Parasitpreparat

Frontline Comp för hundar

Effektivt medel mot fästingar, loppor och löss

Frontline Comp dödar fästingar, loppor och löss på hund. Frontline Comp är särskilt effektivt mot loppor, eftersom medlet utöver fipronil även innehåller den aktiva substansen S-metopren, som dödar loppornas larver och ägg.

Så fungerar det: Fipronil dödar fästingar, loppor och löss medan S-metopren förhindrar lopplarver och ägg från att utvecklas till nya loppor. De aktiva ämnena upptas av hudens talgkörtlar och frigörs sedan kontinuerligt efter behandlingen.
Fästingen påverkas bara av fipronil och absorberar passivt ämnet så länge den sitter i djurets päls. När fästingen absorberat en tillräckligt hög dos av fipronil så dör den, vanligtvis inom 48 timmar. Efter behandling är hundar skyddade mot fästingar i upp till 4 veckor och katter i upp till 2 veckor.
Loppan får i sig Fipronil på samma sätt som fästingen, men dör redan inom 24 timmar efter kontakt med ämnet. S-metopren förhindrar dessutom loppans larver och ägg från att utvecklas till nya loppor. Efter behandling är hundar skyddade mot loppor i upp till 8 veckor och katter i upp till 4 veckor.
Frontline Comp är godkänt för användning på dräktiga och digivande hundar och katter. Medlet kan användas på valpar och kattungar från 8 veckors ålder, dock bör kattungar väga minst 1 kg och valparna minst 2 kg. Medlet är speciellt utvecklat för katt och hund och bör inte användas på andra djur.
Se Mer +

Fästingar

Fästingen är världens näst största spridare av smittsamma sjukdomar, och antalet fästingburna sjukdomar i Europa ökar. Eftersom fästingen kan leva i upp till 3 år och suger blod i flera stadier i sin utveckling är risken stor att smittor överförs från ett värddjur till ett annat.

Läs mer om fästingar

Loppor

De flesta som äger eller har växt upp med hund eller katt i hemmet vet hur irriterande det är när loppor flyttar in. Loppor är verkligen inte något du vill att ditt husdjur ska ta med sig hem, eftersom det kan ta lång tid att bli av med denna parasit.

Läs mer om loppor

Löss

Löss irriterar både hundar och katter och smittar vid direkt kontakt. Om djuren får löss så sker det oftast under vinterhalvåret. Lössen lever ut hela sina liv på samma värddjur. Vissa hundar och katter reagerar inte på dem, medan andra kan få klåda, kala fläckar i pälsen eller sår.

Läs mer om löss

SÅ BEHANDLAR DU

4 enkla steg för behandling med Frontline Comp.

Steg 1

Frontline ska appliceras i djurets nacke.

Steg 2

Håll pipetten upprätt och knacka lätt på pipettens hals, så att vätskan ansamlas i den nedre delen av pipetten. Bryt av pipettens spets.

Steg 3

Sära på pälsen mellan skulderbladen så att huden blir synlig.

Steg 4

Placera pipettens spets på djurets hud och töm ut innehållet på ett ställe genom flera tryck på pipetten (undvik kontakt med ögonen).

Har du slut på pipetter?

Köp Frontline Comp online redan nu eller på ett apotek nära dig!

Gyllene regler för hemmet

Loppor och fästingar i hemmet? Med den effektiva och långtidsverkande Frontline Homegard Spray blir du snabbt av med loppor och fästingar därhemma.

Se till att behandla alla hundar och katter i hushållet.

Använd ett långtidsverkande insektsmedel för behandling mot loppägg och nykläckta loppor.

Vid behandling av loppor: tvätta alla filtar och kuddar som djuret varit i kontakt med i 60 grader.

Vid behandling av loppor: städa ordentligt - även i bilen.

Glöm inte att tömma dammsugarpåsen efteråt.

Vårt husdjursuniversum

Bloggar, artiklar och nyhetsbrev om allt från vardagen med hund och katt.

Vanliga frågor och svar

Ca var 5:e katt och ca var 10:e hund angrips regelbundet av loppor. Ändå är många djurägare inte ens medvetna om att deras djur har loppor. Oskyddade hundar och katter kan attackeras av loppor i trädgården, parken eller en kontaminerad bostad, alltså överallt där vilda djur, herrelösa katter eller andra obehandlade husdjur vistas. Tecken på loppangrepp kan vara att djuret kliar, biter eller slickar sig oftare, samt förekomst av inflammerade hudförändringar och håravfall.

Det är mycket ovanligt att vuxna loppor hoppar från djur till djur eller från djur till människor. Men om du är i mycket nära kontakt med ett angripet djur kan det faktiskt hända att loppor hoppar över till dig. Om din hund eller katt har loppor kommer din bostad (filtar, sängkläder m.m.) snabbt att fyllas med loppägg, -larver och -puppor. Dessa omogna utvecklingsstadier utvecklas utan behandling till vuxna loppor, som under rätt omständigheter kan attackera även dig.

Hundar och katter kan få en allergisk reaktion mot ämnen i loppsaliv. Hudinflammation orsakad av allergi mot loppsaliv är en vanlig allergisk hudsjukdom, som ofta leder till svår klåda hos djuren. Håravfall och sår eller mjäll kan också förekomma. Dessutom kan loppor bl.a. överföra bandmask. Du hittar mer information om de olika sjukdomarna här.

Fästingar kan överföra farliga infektionssjukdomar. Särskilt hundar kan bli allvarligt sjuka. Sjukdomar som kan utlösas av fästingbett är borrelia, anaplasmos, babesios eller smittsam hjärninflammation (TBE). Du hittar mer information om de olika sjukdomarna här.

Det har inte gjorts några studier på vad som händer om man behandlar med Frontline oftare än var fjärde vecka. Om du vill behandla oftare bör du först rådgöra med en veterinär.

Nej, Frontline är ett kontaktbaserat medel mot parasiter, och det fungerar så fort parasiterna kommer i kontakt med djurets päls eller hud. Parasiterna dör så snart tillräckliga mängder av den aktiva substansen har trängt in i deras "hud". Men eftersom detta kan ta lite tid kan det i sällsynta fall hända att djuret bits innan parasiterna dör.

FRONTLINE COMP (fipronil/s-metopren) spot-on, lösning. Receptfritt läkemedel. Indikationer: Behandling och förebyggande behandling mot fästingar och loppor på hund, katt och iller. Behandling mot pälsätande löss på hund och katt. Förebygger loppsmitta i miljön genom hämning av utvecklingen av alla immatura stadier.  Viktiga kontraindikationer: Skall inte användas på kanin. Försiktighet: Behandla inte hundar/katter yngre än 8 veckor eller illrar yngre än 6 månader. Följ viktintervallet/doseringsanvisningen på förpackningen. Behandlade djur bör inte hanteras förrän applikationsstället har torkat. Datum för senaste produktresumé: SPC: 10/2019 (Hund)/ 10/2019 (Katt). För fullständig info om FRONTLINE COMP, se www.fass.se. Läs bipacksedeln före användning.