Frågor och svar
Frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Hitta svaren på de vanligaste frågorna

Användning

 • BORSTAR JAG BORT FRONTLINE FRÅN PÄLSEN OM JAG BORSTAR DJURET?

  Vid rutinmässig pälsvård försämras inte FRONTLINES® effekt.

 • KAN FRONTLINE COMP/FRONTLINE SPOT-ON ANVÄNDAS PÅ ALLA HUND- OCH KATTRASER?

  Ja, FRONTLINE Comp®/FRONTLINE Spot-On® kan användas på alla hund- och kattraser, inklusive collier och andra vallhundsraser, som ibland kan vara extra känsliga mot vissa behandlingar mot parasiter.

 • HUR OFTA SKA FRONTLINE SPOT-ON ELLER SPRAY ANVÄNDAS?

  FRONTLINE® ska appliceras en gång i månaden under så många månader man önskar skydda sitt husdjur mot fästingar och loppor.

 • MÅSTE MITT HUSDJUR ÄVEN BEHANDLAS MOT LOPPOR OCH FÄSTINGAR UNDER DE KALLA MÅNADERNA?

  Sannolikheten att ditt husdjur drabbas av loppor minskar avsevärt under de kallare månaderna. I de sydliga delarna av landet är det mildare vintrar och klimatförändringarna förlänger loppornas liv utomhus. Kattloppan, som framförallt finns i södra Sverige, kan dessutom utvecklas vidare inomhus i bostaden, tack vare den centrala uppvärmningen och orsaka problem även under vintern. 

  Därför kan det vara av värde att fortsätta skydda sitt djur även under vintermånaderna, beroende på var i landet man bor och hur djuret lever.

 • SKA JAG BEHANDLA MITT DJUR MINDRE OFTA OM DET BARA SÄLLAN VISSAS UTOMHUS?

  Även djur som uteslutande vistas inomhus kan drabbas av loppor och fästingar om det kommer i kontakt med andra utegående djur.

  Fästingar som inte bitit sig fast ännu på en värd kan komma med in i hemmet via päls/kläder och infestera ett annat husdjur som uteslutande är inomhus. Bara några få kattloppor på djuret kan orsaka en omfattande "förorening" av bostaden (en enda honloppa lägger upp till 50 ägg per dag!). 

  Det är därför viktigt att skydda husdjur som är i kontakt med utomgående djur, trots att de inte går ut själva.

 • FÅR HUNDEN ELLER KATTEN VARA UTE I REGNET EFTER EN BEHANDLING?

  Om det regnar efter att du har behandlat din hund eller katt med FRONTLINE® så rekommenderas du att hålla hunden eller katten inne åtminstone 1-2 timmar efter behandlingen, tills applikationsområdet torkat och medlet hunnit tränga ner i huden.

 • KAN JAG ANVÄNDA FRONTLINE SPOT-ON® ÖVERALLT PÅ MITT DJURS KROPP?

  FRONTLINE Spot-On® bör appliceras direkt på djurets hud (inte i pälsen) i området mellan skulderbladen där nacken börjar. Detta område är perfekt eftersom djuret inte når det med tungan.

 • KAN MAN BEHANDLA MER FREKVENT ÄN VAR 4 VECKA?

  Det har inte gjorts några studier på vad som händer om man behandlar med FRONTLINE® oftare än var fjärde vecka. Om du vill behandla oftare bör du först rådgöra med en veterinär.

 • HUR SKYDDAR JAG MINA VALPAR MOT LOPPOR OCH FÄSTINGAR?

  Även valpar och kattungar kan angripas av parasiter. Särskilt loppor kan ge de små en tuff match, och kan vid massiva angrepp till och med orsaka anemi. Hundar kan använda FRONTLINE® redan från en ålder på 8 veckor/2 kg, och kattungar från en ålder på 8 veckor/1 kg. Det dödar pålitligt loppor och kan anpassas exakt efter valpens/kattungens vikt.

 • KAN MAN ANVÄNDA FRONTLINE® PÅ ANDRA DJUR ÄN HUNDAR OCH KATTER?

  FRONTLINE® är specifikt utvecklat för hundar och katter och bör därför endast användas på dessa. Obs! FRONTLINE® ska inte användas på kaniner.

 • HJÄLPER FRONTLINE® ÄVEN MOT KVALSTER?

  FRONTLINE® är godkänt för att döda loppor, fästingar och pälslöss. Fästingar är en kvalstertyp i samma familj som spindlar. Användning för bekämpning av andra parasiter bör dock endast ske efter råd från eller under överinseende av veterinär.

 • OM JAG FÅR EN FÄSTING KAN JAG ANVÄNDA BEHANDLINGEN PÅ MIG SJÄLV?

  Nej. FRONTLINE® är endast licensierat för användning på hundar och katter. Om du hittar en fästing på dig själv och är orolig ska du kontakta din läkare för vidare rådgivning.

 • VARFÖR ÄR PÄLSVÅRD VIKTIGT?

  En frisk, glänsande och välvårdad päls hos hundar eller katter ser inte bara bra ut, utan är även ett hälsotecken. Korrekt och regelbunden pälsvård är viktigt för våra fyrbenta husdjurs välmående. Pälsvård bidar till att avlägsna smuts, dött hår, tovor och mjäll. Det räcker med en "vanlig" borstning av djuret för att fördela de naturliga oljorna i djurets päls, och förebygga tovor hos långhåriga djur.

 • FÅR MITT DJUR BADA ELLER SIMMA EFTER BEHANDLINGEN?

  För att produkten ska fungera korrekt och optimalt bör man inte tvätta djuret under 48 timmar före och efter behandlingen, detta för att den aktiva substansen ska ha tid på sig att tränga väl in i talgfilmen. Mycket frekvent badning med schampo (mer än 3 gånger i månaden) kan hämma effekten av FRONTLINE Spot-On®, eftersom det fungerar när parasiterna kommer i direkt kontakt med djurets naturliga hudfett.

 • MIN HUND VÄGER ÖVER 60 KG. KAN JAG ANVÄNDA FRONTLINE SPOT-ON®?

  Ja. För hundar med en kroppsvikt på mer än 60 kg appliceras två pipetter FRONTLINE Spot-On® Large Dog (20-40 kg).

Tablett

 • Hur länge skyddar FRONTPRO® min hund mot fästingar?

  Med FRONTPRO® är din hund skyddad mot fästingar i en månad.

 • Vilka biverkningar kan uppstå vid användning av Frontpro?

  Afoxolaner tillhör familjen isoxazoliner. I mycket sällsynta fall ger Afoxolaner biverkningar i form av neurologiska tecken (kramper, bristande samordning av muskelrörelser samt muskeldarrningar), klåda, håglöshet, aptitlöshet och lindriga effekter i magtarmkanalen (kräkningar, diarré) har rapporterats i mycket sällsynta fall. De rapporterade biverkningarna var oftast övergående och kortvariga. Om du känner dig orolig eller har frågor bör du kontakta din veterinär.

 • Dödar FRONTPRO® alla loppstadier?

  FRONTPRO® dödar vuxna katt- och hundloppor mycket snabbt innan de hinner lägga ägg, vilket hjälper till att förhindra angrepp. För att hålla både ditt husdjur och ditt hem loppfritt kan FRONTPRO® med fördel användas varje månad under säsongen.

 • Hur lång tid tar det innan FRONTPRO® börjar verka?

  Den aktiva substansen i FRONTPRO® når maximal plasmakoncentration inom 2-4 timmar, vilket ger ett mycket snabbt skydd mot loppor. Lopporna dödas inom 8 timmar efter behandling.

 • Vad är FRONTPRO®?

  FRONTPRO® är en välsmakande tuggtablett som du enkelt kan ge din hund. FRONTPRO® skyddar din hund mot fästingar och loppor och bör ges varje månad under lopp- och fästingsäsongen.

 • Kan min hund fortfarande få loppor efter att den har behandlats med FRONTPRO®?

  FRONTPRO® dödar vuxna hund- och kattloppor inom 8 timmar och motverkar loppangrepp i upp till 5 veckor. Det innebär att om nya loppor hoppar på din hund så dödas de under hela den period då Frontpro verkar. Eftersom det verkar snabbt dödas lopporna innan de hinner lägga ägg, vilket förhindrar fortsatt spridning. För att hålla ditt husdjur och hem loppfritt, kan FRONTPRO® med fördel användas varje månad under säsongen.

 • Kan jag använda FRONTPRO® även om min hund tar andra läkemedel?

  För FRONTPRO® finns inga kända interaktioner med andra läkemedel eller andra former av interaktion. Om din hund får annan medicin är det lämpligt att informera din veterinär om detta. Om du är orolig eller har några frågor bör du kontakta din veterinär."Det finns inga särskilda varningar eller kontraindikationer på produktmärkningen gällande samtidig användning av FRONTPRO® och andra läkemedel. Om du är orolig eller har frågor bör du kontakta din veterinär.

 • Hur länge skyddar FRONTPRO® min hund mot fästingar och loppor?

  FRONTPRO® tuggtablett skyddar din hund mot fästingar och loppor i en månad.

 • Hur dödar FRONTPRO® fästingar?

  Afoxolaner är den aktiva substansen i FRONTPRO®, som dödar fästingar och loppor (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, Rhipicephalus sanguineus) och (Ctenocephalides felis och C. Canis). Den verkar genom att överstimulera parasiternas nervsystem och på så sätt döda dem.

 • Vad ska jag göra om min hund får en oväntad reaktion efter att ha tagit FRONTPRO®?

  Om din hund blir sjuk efter att ha tagit FRONTPRO® ska du kontakta din veterinär.

  Alla oväntade reaktioner på läkemedel ska anmälas till myndigheterna.

  Så om din hund får en oväntad reaktion efter att ha tagit FRONTPRO® ska du kontakta antingen din veterinär eller Boehringer Ingelheim Animal Healths kundtjänst på 040 - 23 34 00. 

 • Hur dödar FRONTPRO® loppor?

  Afoxolaner är den aktiva substansen i FRONTPRO®, som dödar fästingar och loppor (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, Rhipicephalus sanguineus) och (Ctenocephalides felis och C. Canis). Den verkar genom att överstimulera parasiternas nervsystem och på så sätt döda dem. Eftersom substansen verkar så snabbt dödas vuxna loppor innan de hinner lägga ägg, vilket förhindrar angrepp i omgivningen. För att hålla ditt husdjur och hem loppfritt kan FRONTPRO® med fördel användas varje månad under säsongen.

 • Hur snabbt dödar FRONTPRO® fästingar?

  FRONTPRO® dödar fästingar inom 48 timmar.

 • Vad ska jag göra om min hund har ätit flera FRONTPRO® tuggtabletter på en gång?

  Om din hund har ätit flera FRONTPRO® tuggtabletter på en gång ska du kontakta din veterinär. 
  I säkerhetsstudier behandlades friska beaglevalpar som var äldre än 8 veckor med 5 gånger den maximala dosen 6 upprepade gånger med 2-4 veckors intervall. Inga biverkningar observerades under studien.

 • Hur lång tid tar det för FRONTPRO® att döda lopporna?

  FRONTPRO® dödar lopporna på din hund inom 8 timmar efter den första behandlingen.

 • Kan FRONTPRO® ges till katter eller andra djur?

  Nej, det kan det inte. FRONTPRO® tuggtabletter ska endast ges till hundar. 

 • Är det säkert att ge FRONTPRO® till hundar med epilepsi?

  Afoxolaner tillhör familjen isoxazoliner och orsakar mycket sällan biverkningar, inbegripet epileptiska anfall. Det finns inga specifika studier kring användningen av FRONTPRO® hos hundar med epilepsi, och behandlingens effekt på förekomsten av epileptiska anfall är därför okänd. Isoxazoliner ska användas med försiktighet om din hund lider av epilepsi eller andra tillstånd som orsakar kramper. Konsultera din veterinär för mer information.

 • Varför finns det fortfarande loppor på min hund efter att jag har gett den FRONTPRO®?

  När det gäller kattloppor så är det är inte ovanligt att man hittar loppor på sitt husdjur lång tid efter behandlingen. Eftersom djuret ständigt utsätts for nya loppor som kommer från de puppor som finns i omgivningen och som kläcks successivt, kan det ta flera månader innan man har fått bukt med alla loppor. Det är därför mycket viktigt att ha tålamod och inte avbryta behandlingen förrän alla loppor är borta och dessutom tvätta alla textilier som husdjuret är i kontakt med och dammsuga och städa noggrant.

 • Ska FRONTPRO® ges tillsammans med mat?

  Du kan ge hunden tuggtabletten när det passar dig – med eller utan mat.

 • Är FRONTPRO® skadligt för människor om det intas av misstag?

  FRONTPRO® kan orsaka mag-tarmbesvär om det intas av människor. Om produkten har intagits av misstag, t.ex. av ett barn, ska du omedelbart uppsöka läkare och ta med dig bipacksedeln. Du kan också kontakta Giftinformationscentralen på tel. (+46) 010 456 6700. 

  Förvara alltid produkten utom räckhåll för barn och ta endast ut en tuggtablett ur blisterförpackningen åt gången. Ge tabletten till hunden så snart du har tagit ut den ur förpackningen. Misstänkta biverkningar hos människor ska anmälas till Boehringer Ingelheim Animal Healths kundtjänst på 040 - 23 34 00.

 • Är FRONTPRO® även effektivt mot svårare loppangrepp?

  Ja, FRONTPRO® dödar loppor snabbt innan de hinner lägga ägg, vilket förhindrar att angreppet sprids vidare i omgivningen. Om omgivningen drabbas av måttliga till kraftiga angrepp kan det fortfarande finnas loppor kvar i flera veckor eller månader. Det beror på att de loppägg, larver och puppor som fanns i omgivningen vid behandlingstillfället fortfarande kan fortsätta att utvecklas. Man kan faktiskt säga att de ”återuppstår”. Därför kan det vid måttliga till kraftiga loppangrepp behövas mer än en månatlig behandling för att få angreppet under kontroll. 

  I områden där det finns loppor året runt bör du fortsätta den månatliga behandlingen med FRONTPRO® tuggtabletter under hela året utan avbrott. Det är viktigt att behandla alla djur i hemmet med ett godkänt loppmedel för att undvika nya loppangrepp.

 • Hur länge verkar FRONTPRO®?

  FRONTPRO® skyddar mot fästingar och loppor i en månad.

 • Kan FRONTPRO® användas säkert till alla hundraser?

  FRONTPRO® har visat sig vara effektivt på olika hundraser (inklusive collie). Det kan ges till valpar som är minst 8 veckor gamla och som väger minst 2 kg. Afoxolaner, den aktiva substansen i FRONTPRO®, tillhör familjen isoxazoliner. I mycket sällsynta fall ger Afoxolaner biverkningar i form av neurologiska tecken (kramper, bristande samordning av muskelrörelser samt muskeldarrningar), klåda, håglöshet, aptitlöshet och lindriga effekter i magtarmkanalen (kräkningar, diarré) har rapporterats i mycket sällsynta fall. De flesta biverkningar är övergående och kortvariga. Om du känner dig orolig eller har frågor bör du kontakta din veterinär eller Boehringer Ingelheim Animal Healths kundtjänst på 040 - 23 34 00.

Fästingar, loppor och löss

 • VILKA HÄLSOPROBLEM KAN LOPPOR GE UPPHOV TILL HOS HUNDAR OCH KATTER?

  Hundar och katter kan få en allergisk reaktion mot ämnen i loppsaliv. Hudinflammation orsakad av allergi mot loppsaliv är en vanlig allergisk hudsjukdom, som ofta leder till svår klåda hos djuren. Håravfall och sår eller mjäll kan också förekomma. Dessutom kan loppor bl.a. överföra bandmask. Du hittar mer information om de olika sjukdomarna HÄR.

 • VAD HÄNDER OM MITT DJUR ÄTER EN DÖD PARASIT?

  Det är ovanligt att djuret skadas nämnvärt av dem, men loppor kan innehålla utvecklingsstadier av bandmask. Om djuret sväljer en sådan loppa kan ett bandmaskangrepp utvecklas. Därför är det viktigt att djur som drabbats av loppor även behandlas mot bandmask.

 • VILKA HÄLSOPROBLEM KAN FÄSTINGBETT MEDFÖRA?

  Fästingar kan överföra farliga infektionssjukdomar. Särskilt hundar kan bli allvarligt sjuka. Sjukdomar som kan utlösas av fästingbett är borrelia, anaplasmos, babesios eller smittsam hjärninflammation (TBE). Du hittar mer information om de olika sjukdomarna HÄR.

 • VAD KAN VARA TECKEN PÅ LOPPANGREPP HOS HUNDAR ELLER KATTER?

  Många djurägare är inte ens medvetna om att deras djur har loppor. Oskyddade hundar och katter kan attackeras av loppor i trädgården, parken eller en kontaminerad bostad, alltså överallt där vilda djur, herrelösa katter eller andra obehandlade husdjur vistas. Tecken på loppangrepp kan vara att djuret kliar, biter eller slickar sig oftare, samt förekomst av inflammerade hudförändringar och håravfall.

 • I VILKA OMRÅDEN/REGIONER FÖREKOMMER FÄSTINGAR?

  Fästingar förekommer främst i skogen och ängsområden med hög vegetation. Där ligger de på lur i det höga gräset eller i buskage och väntar på sina offer. Men man hittar dem också i stadsparker och i privata trädgårdar – de kan hittas överallt där deras naturliga värdar lever: Möss, fåglar, harar, rävar och rådjur.

 • KAN HUND- OCH KATTLOPPOR OCKSÅ HOPPA ÖVER TILL MÄNNISKOR?

  Det är mycket ovanligt att vuxna loppor hoppar från djur till djur eller från djur till människor. Men om du är i mycket nära kontakt med ett angripet djur kan det faktiskt hända att loppor hoppar över till dig. Om din hund eller katt har loppor kommer din bostad (filtar, sängkläder m.m.) snabbt att fyllas med loppägg, -larver och -puppor. Dessa omogna utvecklingsstadier utvecklas utan behandling till vuxna loppor, som under rätt omständigheter kan attackera även dig.

 • VAD ÄR PÄLSLÖSS?

  Pälslöss är vinglösa insekter som kan attackera våra husdjur. Till skillnad från löss suger de inte blod, utan livnär sig på hudflagor och sårsekret. FRONTLINE® dödar effektivt hund- och kattpälslöss.

 • KAN JAG BLI SJUK EFTER FÄSTING- ELLER LOPPBETT?

  Alla stick eller bett kan orsaka irritation och inflammation. Men en eventuell överföring av infektioner till dig eller ditt djur är ännu farligare. Ex. kan borreliabakterien överföras genom fästingar, i allmänhet när fästingen sugit blod i 24-72 timmar. Därför är det viktigt att fästingar avlägsnas så snabbt som möjligt.

 • VAD SKA MAN GÖRA MED FÄSTINGARNA NÄR DE HAR LOSSNAT FRÅN KATTEN ELLER HUNDEN?

  Om man skulle hitta fästingar i djurets päls så är det alltid bäst att avlägsna dem även om djuret redan är behandlat mot fästingar. Ta då bort fästingen med en pincett och spola exempelvis ner den i toaletten.

 • HUR VET JAG OM MIN HUND ELLER KATT HAR FÄSTINGAR?

  Ofta ser man fästingarna med blotta ögat. Fästingar kan ha olika former, färger och storlekar. Fästingar som ännu inte sugit sig fulla är i allmänhet ovala, platta och små (ungefär lika stora som ett sesamfrö). Fästingar som har sugit sig fulla av blod är ungefär lika stora som en ärta. Om pälsen är tjock kan det vara svårt att se fästingarna, men man känner dem när man drar handen genom pälsen.

 • VILKET ÄR DET RÄTTA SÄTTET ATT AVLÄGSNA FÄSTINGAR PÅ?

  Det är bäst att du kontrollerar ditt husdjur för fästingar efter varje promenad, eller om djuret har sprungit fritt. Ju tidigare du upptäcker och avlägsnar fästingar, desto bättre! Var noga med att avlägsna fästingarna så nära huden som möjligt genom att gripa tag i dem med en fästingborttagare eller pincett, och avlägsna dem långsamt och kontrollerat.

 • HUR LÄNGE KAN EN FÄSTING ELLER LOPPA ÖVERLEVA I MIN BOSTAD?

  Fästingar bor sällan i hus eller lägenheter. I det fria kan de dock överleva i flera månader i väntan på en ny värd att suga blod ifrån. När en fästing har borrat sig in i huden på ett obehandlat djur suger det blod i upp till 14 dagar. Loppor, och speciellt lopplarver, kan överleva i upp till ett halvår. När en hund eller katt vistas i kontaminerade miljöer smiter de vuxna lopporna ut ur pupporna och angriper djuren.

Effekt och säkerhet

 • JAG ÄR GRAVID. KAN JAG BEHANDLA MITT HUSDJUR MED FRONTLINE®?

  Det finns inga kända hälsorisker förknippade med att applicera FRONTLINE® under graviditet. Det är dock praxis att undvika direktkontakt med alla kemikalier under graviditet och därför föreslår vi att du varken administrerar produkten själv eller hanterar husdjuret tills pälsen/huden är fullständigt torr. Om du som är gravid är den enda som kan applicera FRONTLINE® på ditt husdjur föreslår vi att du använder handskar och tvättar händerna med tvål och vatten efter applikation.

 • VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN FRONTLINE COMP OCH FRONTLINE SPOT-ON®?

  Båda produkterna dödar loppor och fästingar på husdjuret, men vår mest avancerade produkt, FRONTLINE Comp®, förhindrar även loppägg från att kläckas och härja runt i din bostad, samt lopplarver från att vidareutvecklas till puppor.

 • HUR LÄNGE BÖR JAG VÄNTA MED ATT HANTERA MINA HUSDJUR EFTER ATT JAG APPLICERAT FRONTLINE®?

  Behandlade djur bör inte hanteras förrän applikationsstället/pälsen har torkat. Detta gäller även för barn, vilka inte bör tillåtas att leka med behandlade djur förrän applikationsstället/pälsen har torkat. Det rekommenderas därför att behandla ditt djur under tidig kväll. Nyligen behandlade djur bör inte sova med sina ägare, särskilt inte barn.

 • VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT BÅDE ATTACKERA LOPPÄGG OCH LOPPOR?

  Även om du har behandlat ditt sällskapsdjur mot loppor kan vissa av dem hinna lägga ägg innan de dör. Dessa ägg kan utvecklas till nya loppor på bara 14 dagar. Därför är det viktigt att även loppäggen attackeras. De flesta loppmedel dödar bara de loppor som sitter på husdjuret. FRONTLINE Comp® dödar inte bara de fästingar och loppor som sitter på djuret, utan förhindrar även loppägg från att kläckas så att loppor kan härja runt i din bostad, samt lopplarver från att vidareutvecklas till puppor.

 • JAG HAR ALLERGIER. KAN JAG ANVÄNDA BEHANDLINGEN PÅ MINA HUSDJUR?

  Människor med känd överkänslighet mot insektsbekämpningsmedel eller alkohol bör undvika kontakt med produkten.

 • VAD HÄNDER OM MITT DJUR SLICKAR BORT FRONTLINE®-LÖSNINGEN?

  När lösningen appliceras på huden mellan skulderbladen är det mycket svårt för djuret att nå lösningen med tungan. Men om detta i alla fall skulle ske kan salivavsöndringen öka, varpå djuret börjar drägla. Vanligtvis går detta relativt snabbt över av sig själv, men om hunden eller katten blir sjuk måste du uppsöka veterinär.

 • KAN HUNDAR SOM ÄR BEHANDLADE MED FRONTECT® ELLER FRONTLINE® LEKA MED ANDRA HUNDAR?

   Ja, så fort appliceringsstället har torkat så kan hunden leka med andra hundar.

 • MITT DJUR ÄR GRAVID/DIAR, KAN JAG ÄNDÅ ANVÄNDA FRONTLINE®?

  FRONTLINE vet. spot-on® kan användas till dräktiga och digivande tikar och katter.

  FRONTLINE vet. spray® bör inte användas till dräktiga och digivande tikar och katter, då studier med denna produkt saknas hos dessa djurslag.

  FRONTLINE Comp® kan användas under dräktighet. För behandling av digivande honkatter har läkemedlets säkerhet inte fastställts för kattungar yngre än 8 veckor som är i kontakt med behandlad honkatt. Särskild försiktighet ska iakttas under sådana omständigheter.

 • HUR KOMMER DET SIG ATT JAG HITTAR FÄSTINGAR PÅ MIN KATT ELLER HUND TROTS ATT JAG HAR BEHANDLAT MED FRONTLINE®?

  FRONTLINE® har en dokumenterad god effekt mot fästingar och i upp till 95% av fallen så dör fästingen inom 48 timmar. Men om man letar efter fästingar på djuret varje dag så kan man ibland hitta några som fortfarande är vid liv. Detta för att de förmodligen inte hunnit utsättas för den aktiva substansen Fipronil tillräckligt länge, eller i tillräckligt hög dos för att dö av det.

 • HUR FUNGERAR FRONTLINE®?

  Efter applicering av FRONTLINE® fördelar sig den aktiva substansen inom 1-2 dagar i hela djurets övre hudlager. Den aktiva substansen lagras i talgkörtlarna och frigörs löpande tillsammans med talg till djurets päls. De loppor och fästingar som angriper djuret dödas vid direkt kontakt med den aktiva substansen.

 • VARFÖR KAN MAN HITTA LOPPOR PÅ SIN HUND 2 DAGAR EFTER ATT DEN BEHANDLATS MED FRONTLINE®?

  Det är inte ovanligt att man hittar loppor på sitt djur långt efter att behandlingen har utförts. Det kan ta upp till ett dygn innan loppan på ett FRONTLINE® behandlat djur dör och eftersom djuret hela tiden utsätts för nya loppor i olika stadier så kan det ta flera månader innan alla lopporna har utrotats. Det är då väldigt viktigt att vara tålmodig och inte sluta med behandlingen förrän alla lopporna är borta.

 • MÅSTE LOPPOR OCH FÄSTINGAR BITA MIN HUND ELLER KATT FÖR ATT FRONTLINE® SKA FUNGERA?

  Nej, FRONTLINE® är ett kontaktbaserat medel mot parasiter, och det fungerar så fort parasiterna kommer i kontakt med djurets päls eller hud. Parasiterna dör så snart tillräckliga mängder av den aktiva substansen har trängt in i deras "hud". Men eftersom detta kan ta lite tid kan det i sällsynta fall hända att djuret bits innan parasiterna dör.

 • BEHÖVER MAN HA HANDSKAR NÄR MAN BEHANDLAR MED FRONTLINE®?

  Handskar behövs bara när vid behandling av FRONTLINE Vet Spray®. Annars räcker det att bara tvätta händerna ordentligt efteråt. Barn bör däremot inte klappa eller krama djuret när det nyligen har behandlats. När applikationsområdet är torrt igen kan djuret behandlas som vanligt. Applicera därför helst FRONTLINE® på kvällen så att medlet får natten på sig att torka.

 • VARFÖR HITTAR JAG FORTFARANDE LOPPAVFÖRING EFTER BEHANDLING?

  Nya loppor som hoppar på ett djur kommer att ha intagit sin första blodmåltid redan 5-10 minuter efter det att de har landat och avsatt loppavföring. Dessutom blir loppan efter kontakten med den aktiva substansen i FRONTLINE® hyperaktiv en kort period innan den dör. Därför måste du också räkna med loppavföring och levande (döende) loppor under en period efter behandlingen.