Vanliga frågor

Hitta svaren på de vanligaste frågorna.

Ja, Frontline Comp/Frontline Spot-On kan användas på alla hund- och kattraser, inklusive collier och andra vallhundsraser, som ibland kan vara extra känsliga mot vissa behandlingar mot parasiter.

Ja. Även om sannolikheten att ditt husdjur drabbas av loppor minskar under vintermånaderna upplever vi pga. klimatförändringarna mildare vintrar, vilket förlänger loppornas liv utomhus. Loppor fortsätter även att utvecklas inomhus i bostaden, tack vare den centrala uppvärmningen. Därför är det viktigt att fortsätta skydda sitt husdjur året runt.

Om det regnar efter att du har behandlat din hund eller katt med Frontline så rekommenderas du att hålla hunden eller katten inne åtminstone 1-2 timmar efter behandlingen, tills applikationsområdet torkat och medlet hunnit tränga ner i huden.

Det har inte gjorts några studier på vad som händer om man behandlar med Frontline oftare än var fjärde vecka. Om du vill behandla oftare bör du först rådgöra med en veterinär.

Frontline är specifikt utvecklat för hundar och katter och bör därför endast användas på dessa. Obs! Frontline ska inte användas på kaniner.

Nej. Frontline är endast licensierat för användning på hundar och katter. Om du hittar en fästing på dig själv och är orolig ska du kontakta din läkare för vidare rådgivning.

För att produkten ska fungera korrekt och optimalt bör man inte tvätta djuret under 48 timmar före och efter behandlingen, detta för att den aktiva substansen ska ha tid på sig att tränga väl in i talgfilmen. Mycket frekvent badning med schampo (mer än 3 gånger i månaden) kan hämma effekten av Frontline Spot-On, eftersom det fungerar när parasiterna kommer i direkt kontakt med djurets naturliga hudfett.

Vid rutinmässig pälsvård försämras inte Frontlines effekt.

Frontline bör användas regelbundet var 4:e vecka för att förebygga och skydda djuret mot parasiter. Eftersom loppangrepp inte bara är ett problem under sommarmånaderna, utan även under den kalla årstiden i bostäder med centralvärme, rekommenderas förebyggande behandling året runt, även för inomhusdjur.

Bara några få loppor på djuret kan mycket snabbt orsaka en omfattande "förorening" av bostaden (en enda honloppa lägger upp till 50 ägg per dag!). Även djur som uteslutande vistas inomhus kan drabbas av loppor om ett obehandlat djur kommer på besök. Våra fyrbenta vänner måste alltså skyddas även om de sällan vistas utomhus.

Frontline Spot-On bör appliceras direkt på djurets hud (inte i pälsen) i området mellan skulderbladen där nacken börjar. Detta område är perfekt eftersom djuret inte når det med tungan.

Även valpar och kattungar kan angripas av parasiter. Särskilt loppor kan ge de små en tuff match, och kan vid massiva angrepp till och med orsaka anemi. Frontline Spray kan användas för valpar och kattungar redan från deras första dag i livet. Det dödar pålitligt loppor och kan anpassas exakt efter valpens/kattungens vikt. Hundar kan använda Frontline redan från en vikt på 2 kg, och kattungar från en ålder på 8 veckor/1 kg.

Frontline är godkänt för att döda loppor, fästingar och pälslöss. Fästingar är en kvalstertyp i samma familj som spindlar. Användning för bekämpning av andra parasiter bör dock endast ske efter råd från eller under överinseende av veterinär.

En frisk, glänsande och välvårdad päls hos hundar eller katter ser inte bara bra ut, utan är även ett hälsotecken. Korrekt och regelbunden pälsvård är viktigt för våra fyrbenta husdjurs välmående. Pälsvård bidar till att avlägsna smuts, dött hår, tovor och mjäll. Det räcker med en "vanlig" borstning av djuret för att fördela de naturliga oljorna i djurets päls, och förebygga tovor hos långhåriga djur.

Ja. För hundar med en kroppsvikt på mer än 60 kg appliceras två pipetter Frontline Spot-On Large Dog (20-40 kg).

Hundar och katter kan få en allergisk reaktion mot ämnen i loppsaliv. Hudinflammation orsakad av allergi mot loppsaliv är en vanlig allergisk hudsjukdom, som ofta leder till svår klåda hos djuren. Håravfall och sår eller mjäll kan också förekomma. Dessutom kan loppor bl.a. överföra bandmask. Du hittar mer information om de olika sjukdomarna här.

Fästingar kan överföra farliga infektionssjukdomar. Särskilt hundar kan bli allvarligt sjuka. Sjukdomar som kan utlösas av fästingbett är borrelia, anaplasmos, babesios eller smittsam hjärninflammation (TBE). Du hittar mer information om de olika sjukdomarna här.

Fästingar förekommer främst i skogen och ängsområden med hög vegetation. Där ligger de på lur i det höga gräset eller i buskage och väntar på sina offer. Men man hittar dem också i stadsparker och i privata trädgårdar – de kan hittas överallt där deras naturliga värdar lever: Möss, fåglar, harar, rävar och rådjur.

Pälslöss är vinglösa insekter som kan attackera våra husdjur. Till skillnad från löss suger de inte blod, utan livnär sig på hudflagor och sårsekret. Frontline dödar effektivt hund- och kattpälslöss.

Om man skulle hitta fästingar i djurets päls så är det alltid bäst att avlägsna dem även om djuret redan är behandlat mot fästingar. Ta då bort fästingen med en pincett och spola exempelvis ner den i toaletten.

Ofta ser man fästingarna med blotta ögat. Fästingar kan ha olika former, färger och storlekar. Fästingar som ännu inte sugit sig fulla är i allmänhet ovala, platta och små (ungefär lika stora som ett sesamfrö). Fästingar som har sugit sig fulla av blod är ungefär lika stora som en ärta. Om pälsen är tjock kan det vara svårt att se fästingarna, men man känner dem när man drar handen genom pälsen.

Det är bäst att du kontrollerar ditt husdjur för fästingar efter varje promenad, eller om djuret har sprungit fritt. Ju tidigare du upptäcker och avlägsnar fästingar, desto bättre! Var noga med att avlägsna fästingarna så nära huden som möjligt genom att gripa tag i dem med en fästingborttagare eller pincett, och avlägsna dem långsamt och kontrollerat.

Fästingar bor sällan i hus eller lägenheter. I det fria kan de dock överleva i flera månader i väntan på en ny värd att suga blod ifrån. När en fästing har borrat sig in i huden på ett obehandlat djur suger det blod i upp till 14 dagar. Loppor, och speciellt lopplarver, kan överleva i upp till ett halvår. När en hund eller katt vistas i kontaminerade miljöer smiter de vuxna lopporna ut ur pupporna och angriper djuren.

Det är ovanligt att djuret skadas nämnvärt av dem, men loppor kan innehålla utvecklingsstadier av bandmask. Om djuret sväljer en sådan loppa kan ett bandmaskangrepp utvecklas. Därför är det viktigt att djur som drabbats av loppor även behandlas mot bandmask.

Ca var 5:e katt och ca var 10:e hund angrips regelbundet av loppor. Ändå är många djurägare inte ens medvetna om att deras djur har loppor. Oskyddade hundar och katter kan attackeras av loppor i trädgården, parken eller en kontaminerad bostad, alltså överallt där vilda djur, herrelösa katter eller andra obehandlade husdjur vistas. Tecken på loppangrepp kan vara att djuret kliar, biter eller slickar sig oftare, samt förekomst av inflammerade hudförändringar och håravfall.

Det är mycket ovanligt att vuxna loppor hoppar från djur till djur eller från djur till människor. Men om du är i mycket nära kontakt med ett angripet djur kan det faktiskt hända att loppor hoppar över till dig. Om din hund eller katt har loppor kommer din bostad (filtar, sängkläder m.m.) snabbt att fyllas med loppägg, -larver och -puppor. Dessa omogna utvecklingsstadier utvecklas utan behandling till vuxna loppor, som under rätt omständigheter kan attackera även dig.

Alla stick eller bett kan orsaka irritation och inflammation. Men en eventuell överföring av infektioner till dig eller ditt djur är ännu farligare. Ex. kan borreliabakterien överföras genom fästingar, i allmänhet när fästingen sugit blod i 24-72 timmar. Därför är det viktigt att fästingar avlägsnas så snabbt som möjligt.

 Ja, så fort appliceringsstället har torkat så kan hunden leka med andra hundar.

Frontline har en dokumenterad god effekt mot fästingar och i upp till 95% av fallen så dör fästingen inom 48 timmar. Men om man letar efter fästingar på djuret varje dag så kan man ibland hitta några som fortfarande är vid liv. Detta för att de förmodligen inte hunnit utsättas för den aktiva substansen Fipronil tillräckligt länge, eller i tillräckligt hög dos för att dö av det.

Det är inte ovanligt att man hittar loppor på sitt djur långt efter att behandlingen har utförts. Det kan ta upp till ett dygn innan loppan på ett Frontline behandlat djur dör och eftersom djuret hela tiden utsätts för nya loppor i olika stadier så kan det ta flera månader innan alla lopporna har utrotats. Det är då väldigt viktigt att vara tålmodig och inte sluta med behandlingen förrän alla lopporna är borta.

Handskar behövs bara när vid behandling av Frontline Vet Spray. Annars räcker det att bara tvätta händerna ordentligt efteråt. Barn bör däremot inte klappa eller krama djuret när det nyligen har behandlats. När applikationsområdet är torrt igen kan djuret behandlas som vanligt. Applicera därför helst Frontline på kvällen så att medlet får natten på sig att torka.

Det finns inga kända hälsorisker förknippade med att applicera Frontline under graviditet. Det är dock praxis att undvika direktkontakt med alla kemikalier under graviditet och därför föreslår vi att du varken administrerar produkten själv eller hanterar husdjuret tills pälsen/huden är fullständigt torr. Om du som är gravid är den enda som kan applicera Frontline på ditt husdjur föreslår vi att du använder handskar och tvättar händerna med tvål och vatten efter applikation.

Behandlade djur bör inte hanteras förrän applikationsstället/pälsen har torkat. Detta gäller även för barn, vilka inte bör tillåtas att leka med behandlade djur förrän applikationsstället/pälsen har torkat. Det rekommenderas därför att behandla ditt djur under tidig kväll. Nyligen behandlade djur bör inte sova med sina ägare, särskilt inte barn.

Människor med känd överkänslighet mot insektsbekämpningsmedel eller alkohol bör undvika kontakt med produkten.

När lösningen appliceras på huden mellan skulderbladen är det mycket svårt för djuret att nå lösningen med tungan. Men om detta i alla fall skulle ske kan salivavsöndringen öka, varpå djuret börjar drägla. Vanligtvis går detta relativt snabbt över av sig själv, men om hunden eller katten blir sjuk måste du uppsöka veterinär.

Ja, Frontline kan mycket väl användas på gravida och digivande hundar eller katter.

Efter applicering av Frontline fördelar sig den aktiva substansen inom 1-2 dagar i hela djurets övre hudlager. Den aktiva substansen lagras i talgkörtlarna och frigörs löpande tillsammans med talg till djurets päls. De loppor och fästingar som angriper djuret dödas vid direkt kontakt med den aktiva substansen.

Den aktiva substansen i Frontline lagras i de övre hudlagren och i talgkörtlarna. Därför är risken för påfrestning på organen minimal. Frontline angriper dessutom mycket selektivt parasiter, och är därför ofarligt för hundar, katter och människor när det används på rätt sätt.

Nej, Frontline är ett kontaktbaserat medel mot parasiter, och det fungerar så fort parasiterna kommer i kontakt med djurets päls eller hud. Parasiterna dör så snart tillräckliga mängder av den aktiva substansen har trängt in i deras "hud". Men eftersom detta kan ta lite tid kan det i sällsynta fall hända att djuret bits innan parasiterna dör.

Nya loppor som hoppar på ett djur kommer att ha intagit sin första blodmåltid redan 5-10 minuter efter det att de har landat och avsatt loppavföring. Dessutom blir loppan efter kontakten med den aktiva substansen i Frontline hyperaktiv en kort period innan den dör. Därför måste du också räkna med loppavföring och levande (döende) loppor under en period efter behandlingen.

Båda produkterna dödar loppor och fästingar på husdjuret, men vår mest avancerade produkt, Frontline Comp, förhindrar även loppägg från att kläckas och härja runt i din bostad, samt lopplarver från att vidareutvecklas till puppor.

Även om du har behandlat ditt sällskapsdjur mot loppor kan vissa av dem hinna lägga ägg innan de dör. Dessa ägg kan utvecklas till nya loppor på bara 14 dagar. Därför är det viktigt att även loppäggen attackeras. De flesta loppmedel dödar bara de loppor som sitter på husdjuret. Frontline Comp dödar inte bara de fästingar och loppor som sitter på djuret, utan förhindrar även loppägg från att kläckas så att loppor kan härja runt i din bostad, samt lopplarver från att vidareutvecklas till puppor.

Kontakta oss

Hittade du inte svaret på din fråga? Då är du välkommen att kontakta oss.