Värt att veta om loppor på hundar och katter

Värt att veta om loppor på hundar och katter
Värt att veta om loppor på hundar och katter

Fakta om loppor

 • Storlek: 1 - 4 mm.
 • Färg: Orangebrun
 • Livscykel: Ägg ⇒ larv ⇒ puppa ⇒ vuxen larv
 • Högsäsong: Sensommar till jul (men de lever året runt)
 • Sjukdomar: Loppor kan överföra bandmaskar, Bartonella ("Cat Scratch Disease") och loppallergi
 • Byte: Människor och varmblodiga djur
 • Ägg: Lägger upp till 50 ägg per dag
 • Behandling/förebyggande: Borstning, rengöring och loppmedel
 • Hoppförmåga: En loppa kan hoppa 18 cm vertikalt och 33 cm horisontellt. 
 • Livsmiljö: 5 % som vuxna loppor i pälsen på djur och 95 % som ägg, larver och puppor i närmiljön.
 • Reproduktionstakt: 1 loppa kan bli 20 000 loppor inom loppet av två månader

 

När är det loppsäsong?

Loppor är motståndskraftiga och anpassningsbara varelser. Vid milda vintrar, varma somrar och i välisolerade hus kan loppor överleva året om i det svenska klimatet. Delvis beror detta på att loppäggen inte kläcks förrän förhållandena är de rätta. Därför kan man inte ange en specifik loppsäsong – det kan vara loppsäsong hela året. Högsäsong är dock sensommar till jul.

 

Loppornas livscykel

Loppan går igenom fyra stadier under sitt liv:

1. Ägg
Loppan börjar som ägg som kläcks efter 2 - 10 dagar. Eftersom äggen är släta glider de av din hunds eller katts päls och hamnar i sängen, bilen, på mattan etc. 
 

2. Larv
När ägget kläcks kommer loppan ut som en larv. Den kommer att söka sig bort från ljuset – och djupt ner i mattor, sprickor, springor, lister och paneler. Efter en till två veckor förpuppar sig larverna.
 

3. Puppa
I puppan utvecklas loppan från larv till vuxen loppa. De kläcks när de känner av värme, koldioxid och rörelse. Normalt varar puppstadiet i ungefär en vecka, men de är så anpassningsbara att de kan vänta med att kläckas i flera månader om förhållandena inte är optimala vad gäller temperatur och luftfuktighet. Detta gör lopporna mycket motståndskraftiga, eftersom man därmed varken kan bekämpa dem med värme eller kyla. Utvecklingen från ägg till vuxen loppa tar dock i allmänhet bara tre veckor.
 

4. Vuxen loppa
När loppan lämnar puppan som vuxen börjar den suga blod från din hund och/eller katt. Den vuxna loppan lever på sitt värddjur i ungefär en månad och kan då lägga upp till 50 ägg per dag.

Eftersom loppor har fyra livsstadier – och kan stanna i puppan i flera månader – existerar de allra flesta loppor i ägg, som larver och i puppor (95 %). Endast en liten minoritet av larverna i djurens päls är alltså fullvuxna (5 %). Det är därför viktigt att behandla hela omgivningen och inte bara ditt husdjur.
 

Hur kontrollerar jag om min hund eller katt har loppor?
Hur kontrollerar jag om min hund eller katt har loppor?

Är loppor farliga?

De flesta loppor är mer besvärliga än direkt farliga. Loppbett kan dock orsaka klåda, rodnad, håravfall, hudinflammation, sår, mjäll och allmän hudirritation. Dessutom kan loppor överföra följande sjukdomar:

Binnikemask:
Lopplarver kan ha konsumerat delar av bortstötta bandmaskar och därmed fått i sig binnikemaskägg som utvecklas i den vuxna loppan. Genom att slicka på sin päls kan din hund eller katt alltså få i sig vuxna loppor med bandmaskägg, vilket resulterar i bandmask hos katten eller hunden.

Bartonella ("Cat Scratch Disease"):
Bartonella kan överföras till din katt via loppbett eller från en viss fästingtyp. Även om det är ovanligt kan katten överföra sjukdomen till människor via bett och rivsår. 

Var uppmärksam på följande symptom:

 • Utslag
 • Feber
 • Lindriga neurologiska störningar

 

Loppallergi
Hunden eller katten kan efter bett och blodsugning från loppan reagera på dess saliv. 

Var uppmärksam på följande symptom:

 • Håravfall
 • Stress
 • Klåda
 • Nedstämdhet

 

De mest kända lopparterna

Generellt uppdelas lopparter i Sverige efter deras primära värddjur. Nedan går vi igenom de mest kända:

Människoloppor    

För människor kan människoloppan låta som den mest skräckinjagande loppan och den har faktiskt tidigare varit den vanligaste lopparten i våra hem. Dock är sannolikheten att hitta en människoloppa idag mycket liten – människoloppan trivs i fuktiga miljöer och med tiden har våra hus blivit alldeles för torra för att de ska trivas i dem. Men man kan i sällsynta fall fortfarande hitta dem i fuktiga sprickor i huset, möbler etc.

De uppehåller sig dock på andra värddjur, som råttor, grisar etc. – dock inte i Sverige, utan i de varmare delarna av Europa, där de fortfarande lever och frodas i hemmen.


Fågelloppor

Här i Sverige är fågelloppan vanligare än människoloppan och kan – precis som människoloppan – överleva på andra värddjur än vad namnet antyder.

Det innebär att vi människor lätt kan bitas av fågelloppor – särskilt under april - maj, då loppbett oftast kommer från denna art, som man drar på sig i närheten av fågelbon eller hönshus. Människor, hundar och katter drabbas av fågelloppor efterson många loppor missar när de försöker hoppa på en fågel. De sätter sig då istället ner redo att hoppa på en förbipasserande människa eller ett djur. Det kan därför vara svårt att hitta den faktiska källan till lopporna. Du eller ditt husdjur kan ha passerat under eller förbi ett fågelbo i trädgården, carporten eller under en promenad. Du riskerar även att få in dem direkt in i ditt hem via ett luftintag eller med tvätten.


Igelkottsloppor

Igelkottsloppor kan angripa människor och de förökar sig snabbt – det finns ofta upp till tusen loppor på en enda igelkott. Både människor och djur – som hundar och katter – kan angripas om de uppehåller sig i närheten av ett igelkottsbo. Igelkottslopporna överlever dock inte länge på andra värddjur. De förökar sig bara i själva igelkottsboet och de dör snabbt i en torr inomhusmiljö.


Katt- och hundloppor

Dessa två lopparter är väldigt lika varandra och angriper tyvärr gärna också människor. Det uppskattas idag att 1/3 av hund- och kattpopulationen i Sverige angrips av loppor varje år. Förr i tiden var hundloppan vanligast, men idag är kattloppan den som oftast besvärar våra husdjur. Kattloppan kan leva på både hundar och katter, men hundloppan kan inte överleva på katter. Därför kan man förutsätta att lopporna på ditt husdjur antagligen är kattloppor. Men om din hund skulle drabbas av hundloppor är behandlingen densamma som vid kattloppor.

Hur blir man av med loppor?
Hur blir man av med loppor?

Hur kontrollerar jag om min hund eller katt har loppor?

De första tecknen är ofta att hunden eller katten börjar klösa, bita och klia sig våldsamt. Om detta får dig att misstänka att den har drabbats av loppor kontrollerar man för loppbett – kliande knölar. Det finns ofta en ”anslutningskanal” i mitten av knoppen och ”anslutningarna” kommer i allmänhet att vara placerade i en tät rad.

Det kan dock vara svårt att se de röda betten genom hundens eller kattens päls och därför är ofta det enklaste sättet att kontrollera ditt husdjur för loppor på att kamma igenom pälsen med en fintandad kam.

Gör så här:

 1. Se till att du och ditt husdjur är i en lugn miljö.
 2. Ta fram kammen och hushållspapper.
 3. Dra kammen genom kattens eller hundens päls. Fokusera på områdena runt halsen, ljumskarna och svansroten – det är där lopporna ofta ansamlas.
 4. Knacka/torka av kammen i vitt hushållspapper. Om kaffesumpliknande bitar hamnar på hushållspappret kan detta vara loppavföring. Kontrollera genom att fukta hushållspappret med vatten för att se om de svarta bitarna färgar pappret rött – loppornas avföring består i huvudsak av levrat blod.

 

Kan loppor överföras från hundar eller katter till människor?

Din hunds eller katts loppor är i allmänhet kattloppor. Denna art kan definitivt bita människor, men de överlever inte på människor (tack och lov) och därmed är deras livslängd på människor mycket begränsad.

Lopporna kommer istället att söka sig tillbaka till värddjur – som din hund eller katt – där de trivs optimalt, eftersom den mörka, fuktiga miljön i pälsen är optimal för dem. Därmed har vår funktion som människor degraderats till att vara transportörer av loppor snarare än ett hem för dem och lopporna kommer inte att föröka sig på dig. Och om du inte har djur i hemmet kommer loppornas livscykel att avbrytas och de kommer inte att gå från ägg till larv och från puppa till vuxen loppa.

 

Kan loppor leva i sängen?

Det är ofta relativt enkelt att avlägsna loppor från din hund eller katt. Det är dock bara 5 % av lopporna som är fullvuxna och besvärar husdjur. Återstående 95 % av lopporna i ditt hem gömmer sig antingen som ägg, larver eller puppor i just springor, sprickor, lister, paneler, soffor och – ja, till och med i din säng. Därför är det viktigt att skydda sin hund eller katt mot loppor redan innan skadan har skett – lopporna kan ju vara i puppform i flera månader innan de blir fullvuxna. För att slippa loppor helt bör du behandla ditt husdjur kontinuerligt varje månad i minst tre - fyra månader.

 

Hur blir man av med loppor?

När lopporna väl har tagit sig in i ditt hem och på dina husdjur kan det vara besvärligt att bli av med dem – men långt ifrån omöjligt!

Nedan ger vi dig några tips på hur du blir av med de resistenta inkräktarna:


Identifiera smittkällan

Om du har möjlighet att fastställa var lopporna kommer ifrån (ex. övergivet fågelbo, övergivet igelkottsbo, ett specifikt hörn i hemmet etc.) ska du först och främst avlägsna smittkällan, detta för att undvika att lopporna kommer tillbaka eller aldrig försvinner helt.


Rengör

Inomhus bör du rengöra alla ytor och dammsuga infekterade rum, sängar och husdjurens liggplatser. Se till att dammsuga längs lister, springor och paneler – loppor är ljusskygga. Byt dammsugarpåse efter varje dammsugning för att säkerställa att ägg, larver, puppor och loppor permanent avlägsnas från huset.

Skaka alla textilier och tvätta dem i så höga temperaturer som möjligt (som materialen tål) – inklusive ditt husdjurs sovplats. Ångrengör de textilier som inte tål maskintvätt. Tvätta husdjurets matskål, vattenskål och leksaker. Upprepa detta varannan dag under en vecka.


Gå igenom pälsen med en fintandad kam

Dra kammen genom kattens eller hundens päls. Fokusera på områdena runt halsen, ljumskarna och svansroten – det är där lopporna ofta ansamlas. Samla allt som lossnar på ett ark hushållspapper, som du slänger efter varje gång.


Behandla din hund eller katt mot loppor

Tack och lov finns det enkla och effektiva behandlingar som skyddar din hund eller katt från både loppor och fästingar under en hel månad i taget – och du slipper den tråkiga storstädningen:

FRONTPRO för hund: Mjuk tuggtablett som kan ges både med och utan mat. Varje tablett är verksam under 30 dagar.

FRONTPRO kan köpas receptfritt på ditt lokala apotek samt online.

 

FRONTLINE VET för katt: pipett med droppar som appliceras mellan kattens skulderblad. Verksamt under 30 dagar.

FRONTLINE VET kan köpas receptfritt på ditt lokala apotek samt online.


Det är viktigt att behandlingen av ditt husdjur upprepas och underhålls, eftersom endast ca 5 % av lopporna är vuxna när din hund eller katt angrips. De återstående 95 % av lopporna existerar i ägg eller som larver eller puppor och bara väntar på sin tur att bli vuxna loppor. Därför bör behandlingen upprepas under en längre tid tills du är säker på att alla loppor har avlägsnats. Kontinuerlig behandling är en god idé – lopporna lever ju och är aktiva året runt.